Opplegg med emneord «Vikingtid»

Publisert 22. feb. 2019 11:02

En introduksjon til vikingtid. Hvilke kilder til perioden finnes? Hvilke spor og trekk fra vikingtiden finner vi igjen i dagens samfunn?

Publisert 22. feb. 2019 12:08

Hvordan begravde vikingene sine høvdinger? Les en øyenvitnekilde til en vikingbegravelse. 

Publisert 21. feb. 2019 17:18

Var vikingene grunnleggende annerledes enn oss?