Opplegg med emneord «Velferdsstat»

Publisert 7. mai 2019 13:30

Velferdsstaten ble for alvor utviklet etter andre verdenskrig.