Opplegg med emneord «Tverrfaglig»

Publisert 18. juni 2019 16:42

Tverrfaglig opplegg i norsk og historie tilpasset Vg2. Beregnet tid ca. 6 uker.

Publisert 8. apr. 2019 12:12

Hva handler en av historiens mest kjente kjærlighetsfortellinger om?

Publisert 13. juni 2019 13:22

Hvordan foregikk frieri og giftemål blant samfunnseliten?

Publisert 17. juni 2019 15:06

Diskusjon og refleksjon etter oppleggene Frieri, ekteskap og allianser og Jomfru Kristins reise til Spania.

Publisert 13. juni 2019 13:45

Hvorfor dro kongsdatteren Kristin fra Tønsberg til Spania?

Publisert 18. juni 2019 14:26

Hva forteller kildene om kristningen av Norge?

Publisert 9. apr. 2019 12:10

Diskusjon og refleksjon - anbefales etter oppleggene En riddersaga fra middelalderen og Norrøn sagalitteratur

Publisert 16. sep. 2019 15:13

Tverrfaglig opplegg i norsk og historie over 5 økter (en uke) Vg3.

Publisert 18. juni 2019 14:39

På hvilke måter ble det norske samfunnet påvirket av innføringen av kristendommen?

Publisert 16. aug. 2019 15:13

Tverrfaglig prosjekt i norsk og historie med litteratur og kilder over 16 økter.

Publisert 13. juni 2019 11:16

Lag et bokomslag til den mest berømte islendingesagaen.

Publisert 4. sep. 2019 13:28

Tverrfaglig prosjekt i norsk og historie om sosiale, politiske, økonomiske og kulturelle forhold i Norge 1500-1800.

Publisert 8. apr. 2019 12:33

Forelskelse, forhekselse og sjekking i den norrøne sagalitteraturen.