Opplegg med emneord «Til lærer»

Publisert 22. feb. 2019 09:34

Kildekritikk handler om å vurdere kildens troverdighet og brukbarhet.

Publisert 25. mars 2019 11:57

Hvorfor og hvordan jobbe med kilder i klasserommet?