Opplegg med emneord «Prosjekt»

Publisert 18. juni 2019 16:42

Tverrfaglig opplegg i norsk og historie tilpasset Vg2. Beregnet tid ca. 6 uker.

Publisert 16. aug. 2019 15:13

Tverrfaglig prosjekt i norsk og historie med litteratur og kilder over 16 økter.

Publisert 4. sep. 2019 13:28

Tverrfaglig prosjekt i norsk og historie om sosiale, politiske, økonomiske og kulturelle forhold i Norge 1500-1800.