Opplegg med emneord «Migrasjon»

Publisert 23. okt. 2018 11:32

Ungdom i by og bygd hadde ulike liv på 1800-tallet - hva besto forskjellene i og hvordan taklet ungdom å komme til hovedstaden?

Publisert 23. okt. 2018 12:47

Amerikabrev om reisen fra Norge og om å etablere seg i et nytt land.