Opplegg med emneord «Industrialisering»

Publisert 22. okt. 2018 12:39

Industrialiseringen i hovedstaden Kristiania startet langs Akerselva. Hvordan var teknologien og hva slags arbeid foregikk?

Publisert 19. feb. 2019 16:07

Hva er et klassesamfunn og hvordan var klassesamfunnet i perioden 1850-1950? 

Publisert 19. feb. 2019 16:07

Bruk film og bilder som kilder til mellomkrigstida.

Publisert 19. feb. 2019 16:29

Hva kan kilder om kvinners arbeid og fritid fortelle oss om økonomisk krise i mellomkrigstiden?

Publisert 19. feb. 2019 16:29

Reflektere over sammenhengen mellom fortid, nåtid og fremtid (historiebevissthet).

Publisert 21. feb. 2019 10:57

Fra krise til kompromiss i mellomkrigstida. Hva skjedde?

Publisert 23. okt. 2018 11:32

Ungdom i by og bygd hadde ulike liv på 1800-tallet - hva besto forskjellene i og hvordan taklet ungdom å komme til hovedstaden?

Publisert 23. okt. 2018 12:47

Amerikabrev om reisen fra Norge og om å etablere seg i et nytt land.