Opplegg med emneord «Dansketid»

Publisert 12. okt. 2018 10:15

Var opphevelsen av den dansk-norske slavehandelen motivert av opplysningstidens ideer om menneskerettigheter? 

Publisert 19. feb. 2019 16:00

Kan en kilde være troverdig selv om vi ikke tror på det kilden påstår idag?