Opplegg med emneord «1800-tallet»

Publisert 23. okt. 2018 13:12

Befolkningsutviklingen førte til at mange ble husmenn. Hvordan levde og arbeidet menn og kvinner på en husmannsplass?

Publisert 22. okt. 2018 12:39

Industrialiseringen i hovedstaden Kristiania startet langs Akerselva. Hvordan var teknologien og hva slags arbeid foregikk?

Publisert 19. feb. 2019 16:07

Hva er et klassesamfunn og hvordan var klassesamfunnet i perioden 1850-1950? 

Publisert 19. feb. 2019 16:07

Nasjonalstatens politikk overfor urfolk, nasjonale og etniske minoriteter. Skriftlig oppgave.

Publisert 23. okt. 2018 11:32

Ungdom i by og bygd hadde ulike liv på 1800-tallet - hva besto forskjellene i og hvordan taklet ungdom å komme til hovedstaden?

Publisert 23. okt. 2018 12:47

Amerikabrev om reisen fra Norge og om å etablere seg i et nytt land.