Undervisningsopplegg

Her finner du undervisningsopplegg med kilder. Mange av oppleggene kan gjennomføres på en økt.

Temaer

 

Drøft påstanden: Det er ikke riktig av oss i nåtid å bedømme folks handlinger og valg i fortida som riktige eller gale. 

Undersøk hva som skjedde med norske jøder under 2. verdenskrig: Prosjektarbeid.

Drøft påstanden: Kongens nei og Elverumsfullmakten hadde stor betydning for Norge både under og etter 2. verdenskrig.

Drøft påstanden: Sivil motstand hadde lite for seg under andre verdenskrig.

Utforsk: Hvorfor var Nord-Norge viktig? Hva er forskjellen på kilder og en artikkel?

Drøft påstanden: Norske myndigheter visste at tyskerne kom til å angripe Norge 9. april.

Hva kan kilder om kvinners arbeid og fritid fortelle oss om økonomisk krise i mellomkrigstiden?

Hvilke kilder til vikingtid finnes? Hvilke spor og trekk fra vikingtiden finner vi igjen i dagens samfunn?

Hvordan var livet som barn i en arbeiderfamilie på slutten av 1800-tallet?

Undersøke en historisk person: Hvem var Christian Fredrik? Hva ville han? Hva gjorde han?

Tverrfaglig opplegg i norsk og historie tilpasset Vg2. Beregnet tid ca. 6 uker.

Hva handler en av historiens mest kjente kjærlighetsfortellinger om?

Hvordan foregikk frieri og giftemål blant samfunnseliten?

Reflektere over sammenhengen mellom fortid, nåtid og fremtid (historiebevissthet).

Diskusjon og refleksjon etter oppleggene Frieri, ekteskap og allianser og Jomfru Kristins reise til Spania.

Hvordan var livet på husmannsplassen?

Industrialiseringen i hovedstaden Kristiania startet langs Akerselva. Hvordan var teknologien og hva slags arbeid foregikk?

Hvorfor dro kongsdatteren Kristin fra Tønsberg til Spania?

Hvordan ble Norge trukket inn i den kalde krigen?

Fra brobyggingspolitikk til blokkpolitikk.

Hva forteller kildene om kristningen av Norge?

Diskusjon og refleksjon - anbefales etter oppleggene En riddersaga fra middelalderen og Norrøn sagalitteratur

Hva er et klassesamfunn og hvordan var klassesamfunnet i perioden 1850-1950? 

Tverrfaglig opplegg i norsk og historie over 5 økter (en uke) Vg3.

Eneveldet førte til endringer i utøvende makt, lovgivende makt og hvordan staten ble administert.

På hvilke måter ble det norske samfunnet påvirket av innføringen av kristendommen?

Tverrfaglig prosjekt i norsk og historie med litteratur og kilder over 16 økter.

Hvorfor og hvordan jobbe med kilder i klasserommet?

Bruk film og bilder som kilder til mellomkrigstida.

Problemstillinger, korte artikler og primærkilder om demokratiutvikling i Norge er samlet her.

 

Problemstillinger, korte artikler og primærkilder om nasjonalisme og nasjonsbygging i Norge er samlet her.

Problemstillinger, korte artikler og primærkilder som kan brukes til å presentere revolusjoner er samlet her.

Problemstillinger, korte artikler og primærkilder om første og andre verdenskrig i Norge er samlet her.

Nasjonalstatens politikk overfor urfolk, nasjonale og etniske minoriteter. Skriftlig oppgave.

Lag et bokomslag til den mest berømte islendingesagaen.

Få oversikt over utviklingstrekk i Norge etter 1945.

Tverrfaglig prosjekt i norsk og historie om sosiale, politiske, økonomiske og kulturelle forhold i Norge 1500-1800.

Forelskelse, forhekselse og sjekking i den norrøne sagalitteraturen.

Var opphevelsen av den dansk-norske slavehandelen motivert av opplysningstidens ideer om menneskerettigheter? 

Fra krise til kompromiss i mellomkrigstida. Hva skjedde?

Hvilken rolle spilte skole og utdanning i barn og unges liv på slutten av 1800-tallet?

Kan en kilde være troverdig selv om vi ikke tror på det kilden påstår idag?

Ungdom i by og bygd hadde ulike liv på 1800-tallet - hva besto forskjellene i og hvordan taklet ungdom å komme til hovedstaden?

Amerikabrev om reisen fra Norge og om å etablere seg i et nytt land.

Hva var bakgrunnen for velferdsstatens sosiale ordninger? Samarbeidslæring. Lange linjer. 

Velferdsstaten ble for alvor utviklet etter andre verdenskrig.

Hva er sammenhengen mellom trygd og velferdsstat?

Hvordan begravde vikingene sine høvdinger? Les en øyenvitnekilde til en vikingbegravelse. 

Var vikingene grunnleggende annerledes enn oss?

Fikk du ikke booket plass på Kulturhistorisk museum? Her er et opplegg som kan kjøres uavhengig av museumspedagog.