Undervisningsopplegg

Her finner du undervisningsopplegg med kilder. Mange av oppleggene kan gjennomføres på en økt.

Temaer

 

Drøft påstanden: Det er ikke riktig av oss i nåtid å bedømme folks handlinger og valg i fortida som riktige eller gale. 

Undersøk hva som skjedde med norske jøder under 2. verdenskrig: Prosjektarbeid.

Drøft påstanden: Kongens nei og Elverumsfullmakten hadde stor betydning for Norge både under og etter 2. verdenskrig.

Drøft påstanden: Sivil motstand hadde lite for seg under andre verdenskrig.

Utforsk: Hvorfor var Nord-Norge viktig? Hva er forskjellen på kilder og en artikkel?

Drøft påstanden: Norske myndigheter visste at tyskerne kom til å angripe Norge 9. april.

Hva kan kilder om kvinners arbeid og fritid fortelle oss om økonomisk krise i mellomkrigstiden?

En introduksjon til vikingtid. Hvilke kilder til perioden finnes? Hvilke spor og trekk fra vikingtiden finner vi igjen i dagens samfunn?

Undersøke en historisk person: Hvem var Christian Fredrik? Hva ville han? Hva gjorde han?

ghghg

Jomfru Kristins..

Reflektere over sammenhengen mellom fortid, nåtid og fremtid (historiebevissthet).

Befolkningsutviklingen førte til at mange ble husmenn. Hvordan levde og arbeidet menn og kvinner på en husmannsplass?

Industrialiseringen i hovedstaden Kristiania startet langs Akerselva. Hvordan var teknologien og hva slags arbeid foregikk?

Hvordan ble Norge trukket inn i den kalde krigen?

Fra brobyggingspolitikk til blokkpolitikk.

Riddersagaen som er en av historiens mest kjente kjærlighetsfortellinger. 

Sjekketriks, kjærlighet og forelskelse i den norrøne sagalitteraturen.

Diskusjon og refleksjon

Hva er et klassesamfunn og hvordan var klassesamfunnet i perioden 1850-1950? 

Eneveldet førte til endringer i utøvende makt, lovgivende makt og hvordan staten ble administert.

Hvorfor og hvordan jobbe med kilder i klasserommet?

Bruk film og bilder som kilder til mellomkrigstida.

Aktuelle temaer til muntlig eksamen med forslag til problemstillinger. Her finner du også korte artikler og primærkilder.

Nasjonalstatens politikk overfor urfolk, nasjonale og etniske minoriteter. Skriftlig oppgave.

Få oversikt over utviklingstrekk i Norge etter 1945.

Var opphevelsen av den dansk-norske slavehandelen motivert av opplysningstidens ideer om menneskerettigheter? 

Fra krise til kompromiss i mellomkrigstida. Hva skjedde?

Kan en kilde være troverdig selv om vi ikke tror på det kilden påstår idag?

Ungdom i by og bygd hadde ulike liv på 1800-tallet - hva besto forskjellene i og hvordan taklet ungdom å komme til hovedstaden?

Amerikabrev om reisen fra Norge og om å etablere seg i et nytt land.

Hva var bakgrunnen for velferdsstatens sosiale ordninger? Samarbeidslæring. Lange linjer. 

Velferdsstaten ble for alvor utviklet etter andre verdenskrig.

Hva er sammenhengen mellom trygd og velferdsstat?

Hvordan begravde vikingene sine høvdinger? Les en øyenvitnekilde til en vikingbegravelse. 

Var vikingene grunnleggende annerledes enn oss?