Undervisningsopplegg

Her finner du undervisningsopplegg med kilder. Mange av oppleggene kan gjennomføres på en økt.

Temaer

 

Drøft påstanden: Det er ikke riktig av oss i nåtid å bedømme folks handlinger og valg i fortida som riktige eller gale. 

Undersøk hva som skjedde med norske jøder under 2. verdenskrig: Prosjektarbeid.

Drøft påstanden: Kongens nei og Elverumsfullmakten hadde stor betydning for Norge både under og etter 2. verdenskrig.

Drøft påstanden: Sivil motstand hadde lite for seg under andre verdenskrig.

Utforsk: Hvorfor var Nord-Norge viktig? Hva er forskjellen på kilder og en artikkel?

Drøft påstanden: Norske myndigheter visste at tyskerne kom til å angripe Norge 9. april.

Hva kan kilder om kvinners arbeid og fritid fortelle oss om økonomisk krise i mellomkrigstiden?

Hvilke kilder til vikingtid finnes? Hvilke spor og trekk fra vikingtiden finner vi igjen i dagens samfunn?

Hvordan var livet som barn i en arbeiderfamilie på slutten av 1800-tallet?

Undersøke en historisk person: Hvem var Christian Fredrik? Hva ville han? Hva gjorde han?

Her finner du artikler om næringsutviklingen i Norge på 16- og 1700-tallet og om virkningen den fikk på sosiale forhold.  

Tverrfaglig prosjekt i norsk og historie tilpasset Vg2. Beregnet tid ca. 6 uker.

Hva handler en av historiens mest kjente kjærlighetsfortellinger om?

Hvordan foregikk frieri og giftemål blant samfunnseliten?

Reflektere over sammenhengen mellom fortid, nåtid og fremtid (historiebevissthet).

Diskusjon og refleksjon etter oppleggene Frieri, ekteskap og allianser og Jomfru Kristins reise til Spania.

Hvordan var livet på husmannsplassen?

Industrialiseringen i hovedstaden Kristiania startet langs Akerselva. Hvordan var teknologien og hva slags arbeid foregikk?

Hvorfor dro kongsdatteren Kristin fra Tønsberg til Spania?

Hvordan ble Norge trukket inn i den kalde krigen?

Fra brobyggingspolitikk til blokkpolitikk.

Kildekritikk handler om å vurdere kildens troverdighet og brukbarhet.

Hva forteller kildene om kristningen av Norge?

Diskusjon og refleksjon - anbefales etter oppleggene En riddersaga fra middelalderen og Norrøn sagalitteratur

Hva er et klassesamfunn og hvordan var klassesamfunnet i perioden 1850-1950? 

Tverrfaglig prosjekt i norsk og historie over 5 økter for Vg3.

Eneveldet førte til endringer i utøvende makt, lovgivende makt og hvordan staten ble administert.

På hvilke måter ble det norske samfunnet påvirket av innføringen av kristendommen?

Tverrfaglig prosjekt i norsk og historie med litteratur og kilder over 16 økter.

Hvorfor og hvordan jobbe med kilder i klasserommet?

Her finner du artiker om det norske samfunnet i mellomkrigstiden. 

Bruk film og bilder som kilder til mellomkrigstida.

Problemstillinger, korte artikler og primærkilder om demokratiutvikling i Norge er samlet her.

 

Problemstillinger, korte artikler og primærkilder om nasjonalisme og nasjonsbygging i Norge er samlet her.

Problemstillinger, korte artikler og primærkilder som kan brukes til å presentere revolusjoner er samlet her.

Problemstillinger, korte artikler og primærkilder om første og andre verdenskrig i Norge er samlet her.

Nasjonalstatens politikk overfor urfolk, nasjonale og etniske minoriteter. Skriftlig oppgave.

Lag et bokomslag til den mest berømte islendingesagaen.

Få oversikt over utviklingstrekk i Norge etter 1945.

Hva skjedde i Norge i 1814? Her finner du en samling artikler om det begivenhetsrike året.  

Forelskelse, forhekselse og sjekking i den norrøne sagalitteraturen.

Var opphevelsen av den dansk-norske slavehandelen motivert av opplysningstidens ideer om menneskerettigheter? 

Fra krise til kompromiss i mellomkrigstida. Hva skjedde?

Hvilken rolle spilte skole og utdanning i barn og unges liv på slutten av 1800-tallet?

Kan en kilde være troverdig selv om vi ikke tror på det kilden påstår idag?

Tverrfaglig prosjekt i norsk og historie om sosiale, politiske, økonomiske og kulturelle forhold i Norge 1500-1800.

Ungdom i by og bygd hadde ulike liv på 1800-tallet - hva besto forskjellene i og hvordan taklet ungdom å komme til hovedstaden?

Amerikabrev om reisen fra Norge og om å etablere seg i et nytt land.

Hva var bakgrunnen for velferdsstatens sosiale ordninger? Samarbeidslæring. Lange linjer. 

Velferdsstaten ble for alvor utviklet etter andre verdenskrig.