Undervisningsopplegg

Her finner du undervisningsopplegg med kilder. Mange av oppleggene kan gjennomføres på en økt.

Temaer

 
Publisert 21. feb. 2019 14:16

Drøft påstanden: Det er ikke riktig av oss i nåtid å bedømme folks handlinger og valg i fortida som riktige eller gale. 

Publisert 19. feb. 2019 12:18

Undersøk hva som skjedde med norske jøder under 2. verdenskrig: Prosjektarbeid.

Publisert 19. feb. 2019 11:40

Drøft påstanden: Kongens nei og Elverumsfullmakten hadde stor betydning for Norge både under og etter 2. verdenskrig.

Publisert 19. feb. 2019 11:40

Drøft påstanden: Sivil motstand hadde lite for seg under andre verdenskrig.

Publisert 19. feb. 2019 10:19

Utforsk: Hvorfor var Nord-Norge viktig? Hva er forskjellen på kilder og en artikkel?

Publisert 19. feb. 2019 09:34

Drøft påstanden: Norske myndigheter visste at tyskerne kom til å angripe Norge 9. april.

Publisert 22. feb. 2019 11:02

En introduksjon til vikingtid. Hvilke kilder til perioden finnes? Hvilke spor og trekk fra vikingtiden finner vi igjen i dagens samfunn?

Publisert 12. okt. 2018 10:14

Undersøke en historisk person: Hvem var Christian Fredrik? Hva ville han? Hva gjorde han?

Publisert 23. okt. 2018 13:12

Befolkningsutviklingen førte til at mange ble husmenn. Hvordan levde og arbeidet menn og kvinner på en husmannsplass?

Publisert 22. okt. 2018 12:39

Industrialiseringen i hovedstaden Kristiania startet langs Akerselva. Hvordan var teknologien og hva slags arbeid foregikk?

Publisert 8. mars 2019 16:55

Hvordan ble Norge trukket inn i den kalde krigen?

Publisert 13. mars 2019 15:16

Fra brobyggingspolitikk til blokkpolitikk.

Publisert 19. feb. 2019 16:07

Hva er et klassesamfunn og hvordan var klassesamfunnet i perioden 1850-1950? 

Publisert 19. feb. 2019 16:07

Bruk film og bilder som kilder til mellomkrigstida.

Publisert 19. feb. 2019 16:29

Hva kan kilder om kvinners arbeid og fritid fortelle oss om økonomisk krise i mellomkrigstiden?

Publisert 19. feb. 2019 16:29

Reflektere over sammenhengen mellom fortid, nåtid og fremtid (historiebevissthet).

Publisert 19. feb. 2019 16:07

Nasjonalstatens politikk overfor urfolk, nasjonale og etniske minoriteter. Skriftlig oppgave.

Publisert 13. mars 2019 15:50

Få oversikt over utviklingstrekk i Norge etter 1945.

Publisert 12. okt. 2018 10:15

Var opphevelsen av den dansk-norske slavehandelen motivert av opplysningstidens ideer om menneskerettigheter? 

Publisert 21. feb. 2019 10:57

Fra krise til kompromiss i mellomkrigstida. Hva skjedde?

Publisert 19. feb. 2019 16:00

Kan en kilde være troverdig selv om vi ikke tror på det kilden påstår idag?

Publisert 23. okt. 2018 11:32

Ungdom i by og bygd hadde ulike liv på 1800-tallet - hva besto forskjellene i og hvordan taklet ungdom å komme til hovedstaden?

Publisert 23. okt. 2018 12:47

Amerikabrev om reisen fra Norge og om å etablere seg i et nytt land.

Publisert 14. mars 2019 10:23

Hva var bakgrunnen for velferdsstatens sosiale ordninger? Samarbeidslæring. Lange linjer. 

Publisert 13. mars 2019 12:11

Hva er sammenhengen mellom trygd og velferdsstat?

Publisert 22. feb. 2019 12:08

Hvordan begravde vikingene sine høvdinger? Les en øyenvitnekilde til en vikingbegravelse. 

Publisert 21. feb. 2019 17:18

Var vikingene grunnleggende annerledes enn oss?