Kilder 1350 – 1500: senmiddelalder

Publisert 23. apr. 2018 15:50

Kildeintroduksjon

Register over gårder og jorder som tilhørte Nidaros erkebispedømme.

Publisert 26. apr. 2018 12:11

Kildeintroduksjon

Hva skulle til for å leie en gård?

Publisert 24. apr. 2018 14:00

Kildeintroduksjon

Et av Norges mest kjente folkeviser handler om ungdommen Olaf som drømmer om en vandring i dødsriket.

Publisert 24. apr. 2018 13:31

Kildeintroduksjon

Det norske riksrådet valgte Margrete til norges første kvinnelige regent.

Publisert 26. apr. 2018 09:45

Kildeintroduksjon

Hva skjedde med gårder eller gårdparter som ingen gjorde krav på etter svartedauden?

Publisert 26. apr. 2018 14:07

Kildeintroduksjon

Da Ingvar Petersson ble drept, utstedte kongen et gridsbrev som ga gjerningsmennene en tidsavgrenset fred. Dette var en del av seinmiddelalderens kompliserte rettsprosedyrer.

Publisert 24. apr. 2018 15:35

Kildeintroduksjon

En italiensk handelsmannen beskriver sine opplevelser på Røst i 1432.

Publisert 25. apr. 2018 14:16

Kildeintroduksjon

Nordtyske kjøpmenn nøt privilegier i Norge og Sverige.

Publisert 24. apr. 2018 12:53

Kildeintroduksjon

En avtale eller et utkast til en avtale om en union mellom de tre nordiske rikene.

Publisert 24. apr. 2018 11:10

Kildeintroduksjon

Jordebøkene er blant de viktigste kildene fra middelalderen.