Kilder 1970 – i dag: oljealder og overflod

Publisert 9. nov. 2018 14:41

Kildeintroduksjon

Dag Solstads roman hyller innsatsen til Folkebevegelsen mot EF, kritiserer sosialdemokratiet og skapte samfunnsdebatt.

Publisert 12. nov. 2018 12:48

Kildeintroduksjon

En roman om en politisk vekkelse.

Publisert 16. okt. 2018 14:55

Kildeintroduksjon

NATOs dobbeltvedtak skapte debatt i Norge.

Publisert 16. okt. 2018 13:43

Kildeintroduksjon

Et innblikk i politiske forhandlinger bak lukkede dører.

Publisert 23. okt. 2018 12:49

Kildeintroduksjon

Etter funnet av store gass- og oljeforekomster på Ekofisk-feltet i 1969 ble en norsk oljepolitikk utformet.

Publisert 16. okt. 2018 14:02

Kildeintroduksjon

Skulle staten bruke mer eller mindre penger for å løse den økonomiske krisen?

Publisert 23. okt. 2018 13:48

Kildeintroduksjon

En psykiaters redegjørelse.

Publisert 24. okt. 2018 13:15

Kildeintroduksjon

Hvorfor fikk kong Haralds tale på hagefesten i Slottsparken i 2016 internasjonal oppmerksomhet?

Publisert 29. okt. 2018 12:55

Kildeintroduksjon

Paulus Utsis dikt gir et nært perspektiv på samenes livsform og kultur.

Publisert 23. nov. 2018 11:14

Kildeintroduksjon

På 70-tallet opplevde Norge en kraftig økning i innvandringen da pakistanske fremmedarbeidere kom til landet med håp om en bedre framtid.

Publisert 23. okt. 2018 14:05

Kildeintroduksjon

Innlegg fra aktivist Karen-Christine Friele i kampen for homofiles rettigheter.

Publisert 13. nov. 2018 14:25

Kildeintroduksjon

Krik i Midtøsten skapte energikrise i Norge.

Publisert 15. okt. 2018 13:42

Kildeintroduksjon

Hvilke spådommer ble gitt om datautviklingen i 1979?

Publisert 24. okt. 2018 15:44

Kildeintroduksjon

«Med fakler og roser gir vi verden beskjed. Vi lar ikke frykten knekke oss.»

Publisert 22. nov. 2018 15:30

Kildeintroduksjon

En annerledes innfallsvinkel til oljehistorien.

Publisert 14. nov. 2018 12:52

Kildeintroduksjon

Da letingen etter olje og gass i Nordsjøen startet på midten av 60-tallet var Hydro det eneste norske selskapet som valgte å satse stort.

Publisert 14. nov. 2018 13:02

Kildeintroduksjon

Ekofisk-feltet var et av de største oljefeltene som noen gang var funnet til havs.