Kilder 1500 – 1660: kirkestat

Publisert 7. juni 2018 12:53

Kildeintroduksjon

Enestående dagbok forteller om den såkalte "billedstriden" i Bergen etter reformasjonen.

Publisert 7. juni 2018 10:09

Kildeintroduksjon

Det norske lovverket trengte sårt en oppdatering ved inngangen til 1600-tallet.

Publisert 7. juni 2018 11:42

Kildeintroduksjon

Hvorfor mente noen at helgenbilder burde forbys?

Publisert 4. juni 2018 12:09

Kildeintroduksjon

Samiske trollmenn skal forfølges "uten nåde", befalte kongen i et brev til lensherren i Vardøhus.

Publisert 12. juni 2018 11:57

Kildeintroduksjon

En topografisk beskrivelse av Norge.

Publisert 11. juni 2018 16:27

Kildeintroduksjon

Den formelle starten på Norges tid som dansk provins.

Publisert 8. juni 2018 11:25

Kildeintroduksjon

Kongens stedfortreder i Norge.

Publisert 8. juni 2018 12:37

Kildeintroduksjon

Den første dansk-norske felles lov om trolldom.

Publisert 11. juni 2018 14:42

Kildeintroduksjon

Enken etter den kjente teologen og historikeren Absalon Pederssøn Beyer sto tiltalt for trolldom i Bergen. 

Publisert 4. juni 2018 14:46

Kildeintroduksjon

Hvordan så en runebomme ut, og hva kunne den brukes til?