Artikler

Publisert 22. feb. 2019 09:34

Kildekritikk handler om å vurdere kildens troverdighet og brukbarhet.

Publisert 14. feb. 2019 16:30

Kongesagaer er fulle av løgn og forvrengninger av sannheten. Hvordan kan historikere likevel bruke dem som kilder?

Publisert 5. feb. 2019 16:48

Hvordan kan vi vurdere om en kilde er mer troverdig enn en annen?

Publisert 25. mai 2018 15:51

Samme kilder kan gi ulike tolkninger. Der kilder er sparsomme eller fraværende er det større sjanse for at hendelser blir tolket forskjellig, som slaget på Stiklestad.

Publisert 19. okt. 2017 18:02

I følge en lokal tradisjon ble Christian Hansen Ernst, den såkalte «negerpostmesteren», stukket ned og drept på åpen gate i Kragerø natten til 17. august 1694. Ifølge historikere er det høyst usikkert om drapet faktisk fant sted. Kildekritikk er sakens kjerne. 

Publisert 25. nov. 2015 12:00

Ifølge Snorre Sturlason ble Harald Hårfagre egget av Gyda, som ikke ville nøye seg med en småkonge til ek­te­mann. Dette førte til at han gikk løs på den for­mi­da­ble oppgaven med å samle hele landet.

Portrett av Hege Roll-Hansen
Publisert 25. nov. 2015 12:00

Å bruke statistikk som kilder krever innsikt i samfunnsforhold på den tiden statistikken ble konstruert. Statistikkens logiske konstruksjon kan samtidig gi innsikt i ideer og verdier i den tiden den ble konstruert.