Kildekritikk

For å forstå hvordan historie blir til - inkludert fortellinger journalister konstruerer i sine nyhetssaker og dokumentarer - er det nødvendig å ha innsikt i kildekritikk forstått som kildegranskning, tolkning og bruk.

Her kan du lese artikler om hva kildekritikk går ut på, og om hvordan kilder brukes og tolkes forskjellig og kan gi ulike svar og analyser.

Kildekritikk handler om å vurdere kildens troverdighet og brukbarhet.

Samme kilder kan gi ulike tolkninger. Der kilder er sparsomme eller fraværende er det større sjanse for at hendelser blir tolket forskjellig, som slaget på Stiklestad.

Ifølge Snorre Sturlason ble Harald Hårfagre egget av Gyda, som ikke ville nøye seg med en småkonge til ek­te­mann. Dette førte til at han gikk løs på den for­mi­da­ble oppgaven med å samle hele landet.

Portrett av Hege Roll-Hansen

Å bruke statistikk som kilder krever innsikt i samfunnsforhold på den tiden statistikken ble konstruert. Statistikkens logiske konstruksjon kan samtidig gi innsikt i ideer og verdier i den tiden den ble konstruert.

Kongesagaer er fulle av løgn og forvrengninger av sannheten. Hvordan kan historikere likevel bruke dem som kilder?

Hvordan kan vi vurdere om en kilde er mer troverdig enn en annen?

I følge en lokal tradisjon ble Christian Hansen Ernst, den såkalte «negerpostmesteren», stukket ned og drept på åpen gate i Kragerø natten til 17. august 1694. Ifølge historikere er det høyst usikkert om drapet faktisk fant sted. Kildekritikk er sakens kjerne.