Kilder 1870 – 1914: industrialisering og demokrati

Publisert 23. nov. 2018 09:55

Kildeintroduksjon

Roman med kritikk av puggeskolen og embetsmannsstatens utdannings- og kunnskapssyn.

Publisert 26. juni 2019 10:15

Kildeintroduksjon

Skram ønsket å løfte frem sannheten om menneskers livsvilkår og framstilte sosiale forskjeller med stor innlevelse.

portrett av Amalie Skram
Publisert 3. okt. 2018 16:02

Kildeintroduksjon

Romanen om den tidligere prostituerte Lucie som gifter seg med en velstående eldre tidligere kunde, provoserte.

Bildet viser gatemusikanter med gitar og hatter som sitter på trappen foran Trefoldighetskirken i Kristiania. Foran musikantene ser vi bakhodene på damer. Bildet er tatt i forbindelse med barnehjelpsdagen.  De kan være italienere.
Publisert 2. mars 2018 15:37

Kildeintroduksjon

Underholdning for barn av arbeiderklassen på begynnelsen av 1900-tallet var det som fantes i gatene, fra slosskjemper og dømte forbrytere til «skjeggedamer» og italienere med lirekasse.

Publisert 3. okt. 2018 15:47

Kildeintroduksjon

Tekstilarbeider Anne Pleym var en av pionerene innenfor norsk arbeiderbevegelse og kvinnebevegelse. 

Publisert 3. okt. 2018 15:48

Kildeintroduksjon

Fyrstikkarbeidersken Hanna Pedersen forteller om sitt liv på og utenfor fabrikken.

Publisert 3. okt. 2018 15:49

Kildeintroduksjon

Å lime fyrstikkesker for fabrikken var Inga Freys første jobb. Da var hun 4 år gammel.

Publisert 3. okt. 2018 15:48

Kildeintroduksjon

Giftige stoffer i fyrstikkproduksjonen kunne føre til alvorlige helseproblemer for arbeiderne.

Bildet viser gutter som drar en kjerre over Oslo bro. Hus i bakgrunnen.
Publisert 6. mars 2018 10:03

Kildeintroduksjon

Fra Kampen husker jeg krigen med Vålerengsgutta, skrev Anton Andresen i sin livshistoriefortelling.

Barn sitter rolig ved to langbord med tallerkner foran seg, klare til å spise. Luene er på. Lærer står i bakgrunnen.
Publisert 2. mars 2018 13:38

Kildeintroduksjon

Slag over fingrene med linjal, ørefik og lugging var straffemetoder i skolen på begynnelsen av 1900-tallet. Verst var likevel skammen.

folkemasse nedover Karl Johan under 17. mai feiring
Publisert 3. okt. 2018 15:57

Kildeintroduksjon

Arbeiderne dannet egne 17.mai tog på slutten av 1800-tallet. Hvorfor?

Publisert 14. aug. 2019 13:16

Kjeldeintroduksjon

Romanen handlar om å vere ung, ta sjølvstendige val og flytte frå bygd til by på 1880-talet.

portrett av Bjørnstjerne Bjørnson med hatt
Publisert 3. okt. 2018 16:01

Kildeintroduksjon

Hvordan kunne et skuespill skape så mye rabalder?

oljemaleriet "polititlegen" av Christian Krohg. Damer på venteværelse. Politi foran døren inn til legen.
Publisert 3. okt. 2018 16:05

Kildeintroduksjon

Politiet beslagla romanen Albertine kort tid etter at den ble utgitt. Myndighetene tålte ikke søkelyset forfatteren satte på sedelighetslovene og offentlig prostitusjon.

Publisert 3. okt. 2018 15:59

Kildeintroduksjon

Saken om Englemakerskene fikk stor oppmerksomhet i sin samtid. 6 kvinner sto tiltalt for drap på over 20 små barn.

Publisert 23. mai 2019 12:31

Kildeintroduksjon

Livsfrisen er Edvard Munchs betegnelse på en serie av malerier som skildrer det moderne menneskets sjeleliv, på godt og vondt.

Publisert 8. okt. 2018 12:42

Kildeintroduksjon

Norges første arbeidsmiljølov innskrenket bruken av barnearbeid.

Publisert 3. jan. 2019 16:00

Kildeintroduksjon

Nansen bragte kunnskap om inuittenes skikker og kultur til Norge.

Publisert 26. juni 2019 10:52

Kildeintroduksjon

Ibsens kritikk av kvinners posisjon i det borgerlige ekteskapet vakte stor oppsikt i sin samtid.

Publisert 26. juni 2019 10:52

Kildeintroduksjon

Er det best at ubehagelige sannheter holdes skjult for en? Eller blir man lykkeligere av å få vite alt?

Hester, kjerre, folk på perrongen, banen i bakgrunnen.
Publisert 3. okt. 2018 15:57

Kildeintroduksjon

Holmenkollbanen ble satt i drift i 1898, og var den første elektriske forstadsbanen i Norden.

Bildet viser barn og voksne på gresset. De voksne står med tallerken i hendene.
Publisert 3. okt. 2018 15:57

Kildeintroduksjon

"Til kvardags var det oftast sild eller fisk og poteter – ja og so havregraut med sur mjølk til. Kjøt eller flesk såg vi sjeldan noko til."

Bildet viser ni husmenn. De eldste står. Hus i bakgrunnen
Publisert 3. okt. 2018 15:57

Kildeintroduksjon

"Det var som en Kløft mellem Husmann og Bonde. En Husmann blev aldrig valgt til noe, for han var ”bare” en Husmann og hadde ikke greie på noe."

Publisert 25. okt. 2019 12:05

Kildeintroduksjon

Hvordan var livet på en jernbanestasjon på begynnelsen av 1900-tallet?

Publisert 25. okt. 2019 12:00

Kildeintroduksjon

Med telegrafen fikk man for første gang mulighet til å sende meldinger direkte over lange avstander. 

Publisert 26. juni 2019 10:30

Kildeintroduksjon

Forelskelse, sjalusi og klasseskiller er blant temaene i denne sjøromanen.

Publisert 23. mai 2019 13:34

Kildeintroduksjon

Sult regnes som Knut Hamsuns gjennombruddsroman, og er et sentralt verk innenfor den litterære modernismen.

Publisert 3. okt. 2018 15:58

Kildeintroduksjon

"Ugyldig", "revolusjonær" og "i strid med grunnloven", skrev kong Oscar etter å ha mottatt et brev fra det norske Stortinget 7. juni 1905.

Publisert 10. okt. 2018 12:00

Kildeintroduksjon

En utdanningsrevolusjon fant sted i Norge i siste halvdel av 1800-tallet.

Publisert 30. okt. 2019 09:01

Kildeintroduksjon

To ulike fortellinger om de samme hendelsene skildrer livet som anleggsarbeider og brakkekokke. 

Publisert 24. juni 2019 16:33

Kildeintroduksjon

Realismen er en kunstretning preget av sosiale skildringer og samfunnskritikk.

Publisert 12. nov. 2018 16:27

Kildeintroduksjon

Visse gater og offentlige kulturtilbud var stengt for prostituerte i Kristiania. De var under strengt oppsyn og kunne ikke flytte ut av byen uten videre.

mennesker, mann i forgrunnen og høye bygninger i bakgrunnen
Publisert 3. okt. 2018 15:59

Kildeintroduksjon

Kristiania marked var et vintermarked som ble holdt på Stortorvet i byen hvert år i februar. Hvorfor fjernet myndighetene det?

Publisert 12. nov. 2018 15:59

Kildeintroduksjon

Da romanen Albertine ble beslaglagt, engasjerte kvinnesakskvinner seg i prostitusjonsdebatten.

Bygning med staselig inngangsparti.
Publisert 3. okt. 2018 15:59

Kildeintroduksjon

Christiania Tivoli var en forlystelseshage som åpnet i sentrum av Kristiania i 1877.

Publisert 3. okt. 2018 16:06

Kildeintroduksjon

Diktet som ble samenes nasjonalsang.

Publisert 23. mai 2019 13:02

Kildeintroduksjon

Sigbjørn Obstfelder var en av de første modernistiske dikterne i Norge.

Publisert 21. nov. 2018 12:45

Kildeintroduksjon

En kvinne bekjenner at hun har vært utro og har ekteskapsproblemer. 

Publisert 24. sep. 2019 14:32

Kildeintroduksjon

I lang tid etter at treforedlingen og trelastnæringen i Norge ble industrialisert, fortsatte skogbruket å basere på seg på tungt, manuelt kroppsarbeid.

mennesker, en bil, hest og kjerre rundt trikken. Gående mennesker.
Publisert 3. okt. 2018 15:58

Kildeintroduksjon

Teknologioptimisme. Elektrisitet. Industri. Utvikling. Dette var nøkkelord i Norge ved inngangen til 1900-tallet.

Publisert 21. nov. 2018 12:44

Kildeintroduksjon

Et forbud mot at samiske og kvenske barn kunne bruke morsmålet på skolen skapte stor misnøye og etterhvert motstand mot fornorskingspolitikken.

Stortinget med mennesker foran. Stort utsnitt.
Publisert 3. okt. 2018 16:01

Kildeintroduksjon

Komiteen som behandlet stemmerettssaken i Stortinget var uenige når det gjaldt kvinners stemmerett. Hvordan argumenterte de?

Publisert 3. okt. 2018 16:00

Kildeintroduksjon

Hvorfor ville noen menn at kvinner skulle få stemmerett?

portrett av biskop Johan Christian Heuch.
Publisert 3. okt. 2018 16:00

Kildeintroduksjon

Hvorfor var menn imot at kvinner skulle få stemmerett?

Publisert 21. nov. 2018 12:44

Kildeintroduksjon

Finnefondet var med på å finansiere statens fornorskingspolitikk overfor samer og kvener.

portrett av biskopen Heuch i biskopkledning
Publisert 3. okt. 2018 16:05

Kildeintroduksjon

Biskoper deltok i debatten som fulgte da Bjørnstjerne Bjørnson ga ut skuespillet En hanske.

Publisert 3. okt. 2018 16:06

Kildeintroduksjon

Ny teknologi førte til stridigheter mellom fiskere i Lofoten.

vannmasser, hus som er rast og ligger delvis under vann og leire
Publisert 3. okt. 2018 16:00

Kildeintroduksjon

"Skrekkelig ulykke i Værdalen i natt. En hel bygd ødelagt av leirfall". Nyheten om raset i Nord-Trøndelag spredte seg raskt over hele landet.