Kilder 1050 – 1350: høymiddelalder

Publisert 11. apr. 2018 13:54

Kildeintroduksjon

Jernbyrd var en form for guddommelig bevisførsel som ble brukt i middelalderen. 

Publisert 5. apr. 2018 13:47

Kildeintroduksjon

Clemens 3. brev er det eldste bevarte brev i Norge. I det sendte paven en viktig beskjed til alle norske prester i en vanskelig tid.

Publisert 10. apr. 2018 11:20

Da kong Sverre "talte Roma midt imot", sendte paven et brev til kirkens menn i Norge.

Publisert 12. mars 2018 23:22

Kildeintroduksjon

Torkel, en storbonde på Grønland, inviterer volven Torbjørg for å få rede når uåret som stod på skulle ende. 

Publisert 29. mai 2019 18:07

Kildeintroduksjon

Arrangerte ekteskap som involverte barn var vanlig blant eliten i det norrøne samfunnet.

Publisert 11. jan. 2019 15:23

Kildeintroduksjon

Norges eldste bevarte bok forteller om hva som var rett og galt.

Publisert 5. apr. 2018 11:27

Kildeintroduksjon

Kilden forteller om hvem som har rett til å fange strandet hval og hvalen i havet. 

Publisert 13. mars 2018 09:53

Kildeintroduksjon

Hva skjedde dersom du ikke brygget øl til jul i middelalderen?

Publisert 9. mars 2018 11:30

Kildeintroduksjon

Snorres fortelling om hvordan Harald Hårfagre startet rikssamlingen på grunn av den vakre Gyda.

Seidmenn som står med vann opp til halsen og er i ferd med å gå under det stigende vannet.
Publisert 12. mars 2018 23:41

Kildeintroduksjon

Harald Hårfagre blir utsatt for en forhekselse og tar en grusom hevn.

Publisert 8. mars 2018 17:18

Kildeintroduksjon

Snorre Sturlasons fortelling om det siste slaget i «samlingen av Norge». 

Publisert 9. mars 2018 15:00

Kildeintroduksjon

Hedenske trøndere tvang den kristne kongen Håkon til å delta på et blotgilde.

Publisert 12. mars 2018 22:51

Kildeintroduksjon

Snorre forteller om hvordan Håkon den gode forsøkte å kristne landet på fredelig vis. 

Publisert 29. mai 2019 17:48

Kildeintroduksjon

Kong Håkon Håkonssons datter ble sendt til Spania for å giftes inn i en av Europas mektigste kongefamilier.

Publisert 11. apr. 2018 10:18

Kildeintroduksjon

Gjennom høymiddelalderen var kongen og kirken i konflikt. Kongen gjorde et forsøk på å skape forlik i 1202.

Publisert 2. mars 2018 15:44

Kildeintroduksjon

Kongespeilet gir praktiske og moralske råd om samfunnet og om hva som regnes som god oppførsel for unge stormenn på 1200-tallet. 

Publisert 9. apr. 2018 15:22

Kildeintroduksjon

Snorre forteller om et slag i Bergen som endte med lemlestelse og drap. Slaget regnes som starten på borgerkrigene i Norge. 

Publisert 15. mars 2018 11:37

Kildeintroduksjon

Jord var rikdom i middelalderen. Kilden forteller om hvordan man kunne leie jord, og om plikter og rettigheter for jordeier og leilending.

Publisert 13. mars 2018 12:23

Kildeintroduksjon

Magnus Lagabøtes landslov påla bønder å dra til seters i minst to måneder om sommeren. 

Publisert 23. apr. 2018 15:13

Kildeintroduksjon

Hva var straffen for de alvorligste forbrytelsene i middelalderen?

Publisert 19. apr. 2018 16:01

Kildeintroduksjon

Hva var straffen for utroskap i middelalderen?

Publisert 14. mars 2018 12:21

Kildeintroduksjon

Kong Øystein 1. Magnusson bygget kirker, havner og klostre langs hele kysten, ifølge sagaen. 

Publisert 13. juni 2019 11:17

Kildeintroduksjon

Vennskap, konflikt og konfliktløsning.

Publisert 14. mars 2018 10:35

Kildeintroduksjon

I overgangen mellom vikingtid og middelalder grunnla kongene nye byer. 

Publisert 2. apr. 2019 14:45

Kildeintroduksjon

Snorre forteller om hva som skjedde da mektige menn ville ha den attraktive Sigrid Storråde. 

Publisert 12. mars 2018 23:10

Kildeintroduksjon

Ifølge Snorre drepte, lemlestet eller landsforviste Olav Tryggvason de som ikke lot seg kristne av ham.  

Publisert 3. jan. 2019 16:22

Kildeintroduksjon

Nøkler til å forstå den politiske utviklingen i middelalderen.

Publisert 2. apr. 2019 11:13

Kildeintroduksjon

Forelskelse og kjærlighet var populært stoff i middelalderen.

Publisert 2. mars 2018 12:03

Kildeintroduksjon

En ridder skulle være god til å krige, men også ha gode manerer og være følsom. Idealene for den høviske ridderkulturen ble formidlet i ridderlitteraturen.

Publisert 9. apr. 2018 14:14

Kildeintroduksjon

Norges eldste bevarte brev på norrønt er skrevet av kong Filippus Simonsson, baglernes konge mellom 1207-1217.

Publisert 15. mars 2018 13:35

Kildeintroduksjon

Det eldste diplomet som er bevart på norrønt.