Kilder 1780 – 1830: grunnlov og ny union

Publisert 13. mars 2018 11:25

Kildeintroduksjon

"Til Norges Storting! Nøden i landet er så stor at en mengde mennesker ikke har føden til munnen."

Publisert 13. mars 2018 14:08

Kildeintroduksjon

Hvordan så gårdene ut i Norge ut for 250 år siden? Og hvordan innredet bøndene hjemmene sine?

Publisert 6. mars 2018 10:00

Kildeintroduksjon

Allerede fra første dag av riksforsamlingen i 1814 var de 112 representantene på Eidsvoll splittet i to grupperinger.

Publisert 13. mars 2018 15:25

Kildeintroduksjon

Hvordan så en brudgom ut på 1700-tallet? Hvordan skulle bryllupet feires og hva skjedde på bryllupsnatta?

Publisert 7. mars 2018 11:29

Kildeintroduksjon

I denne kilden kan du få et detaljert innblikk i hendelsesforløpet i Norge våren og sommeren 1814, sett gjennom Christian Frederiks øyne. 

Publisert 12. mars 2018 10:47

Kildeintroduksjon

Folketellingen fra 1801 er den første folketellingen i Norge som inneholder detaljerte opplysninger om samtlige innbyggere i Norge.

Publisert 5. mars 2018 10:44

Kildeintroduksjon

For å få slutt på 1790-tallets "skrivefrekkehet" ga kronprins Frederik i 1799 ut en forordning som satte strenge begrensninger for trykkefriheten i Danmark-Norge.

Publisert 11. sep. 2018 14:50

Kildeintroduksjon

Strenge straffer for sex utenfor ekteskapet bidro til at mange kvinner forsøkte å skjule sin graviditet. 

Publisert 5. mars 2018 09:20

Kildeintroduksjon

Gårdeierne stilte en rekke krav til husmennene, både i form av betaling, pliktarbeid og lydighet.

Publisert 12. mars 2018 15:23

Kildeintroduksjon

Hva spiste og drakk en bondefamilie på 1700-tallet? Hva slags ting eide de og hvordan var arbeidsfordelingen mellom menn og kvinner?

Publisert 5. mars 2018 15:54

Kildeintroduksjon

Representantenes dagbøker og private brev er viktige kilder til begivenhetene på Eidsvoll i 1814. Blant disse er Jacob Aalls dagbok.

Publisert 5. mars 2018 14:37

Kildeintroduksjon

Med et kaperbrev i hånden kunne norske sjøfolk drive piratvirksomhet med kongens tillatelse.

Publisert 7. mars 2018 10:13

Kildeintroduksjon

Kieltraktaten markerer slutten på den 434 år lange unionen mellom Norge og Danmark.

Publisert 8. mars 2018 10:57

Kildeintroduksjon

Kårordningen var 1800-tallets pensjonsordning for de med eiendom på bygda. Kårkontraktene forteller hva de eldre hadde krav på.

Publisert 2. aug. 2018 12:01

Kildeintroduksjon

Hvilke ingredienser hadde man tilgang på når man skulle lage mat på 1700-tallet? Dette, og mye annet, kan du få svar på i norske tollprotokoller.

Publisert 13. mars 2018 10:30

Kildeintroduksjon

Mossekonvensjonen er en avtale mellom Norge og Sverige, inngått i Moss 14. august 1814. Avtalen markerte slutten på en to uker lang krig mellom de to landene.

Publisert 6. mars 2018 15:15

Kildeintroduksjon

Den norske grunnloven var inspirert av den amerikanske uavhengighetserklæringen og den franske revolusjonen, og var svært moderne i sin tid.

Publisert 13. mars 2018 10:48

Kildeintroduksjon

I 1792 ble Danmark-Norge den første staten i verden som forbød slavehandel over Atlanteren.

Publisert 5. mars 2018 11:44

Kildeintroduksjon

Gjennom vinteren og våren 1814 forsøkte Karl 13. både å lokke og true det norske folk til å godta en union med Sverige.