Kilder 1914 – 1940: første verdenskrig og mellomkrigstiden

Publisert 16. nov. 2018 11:32

Kildeintroduksjon

Drama om krigsprofitører under første verdenskrig.

Damer på ski. Hvilepause utenfor hytte
Publisert 20. nov. 2018 18:20

Kildeintroduksjon

Hva kan fotografier fortelle om mennesker og klassetilhørighet?

Publisert 10. okt. 2018 13:35

Kildeintroduksjon

Fem kvinner forteller om sine liv som fabrikkarbeidere.  

Logoen til Arbeidernes Idrettsforbund, Stjerne med initialer
Publisert 16. nov. 2018 16:28

Kildeintroduksjon

Klassesamfunnet kom tydelig til syne i idretten.

Publisert 10. nov. 2018 19:48

Kildeintroduksjon

Om uvennlig opptreden mot tyskere under første verdenskrig.

Publisert 24. sep. 2018 15:20

Kildeintroduksjon

Barnelovene skulle sikre "uekte" barns oppvekst.

Publisert 21. nov. 2018 14:55

Kildeintroduksjon

Jon Alfred Mjøen sto for et rasistisk forsvar av den «nordiske rase».

Publisert 10. nov. 2018 18:36

Kildeintroduksjon

Regjeringen ville at Norge skulle være nøytrale under første verdenskrig.

Publisert 14. nov. 2018 16:27

Kildeintroduksjon

Bybildet i 1920-åra hadde både moderne og tradisjonelle innslag.

Publisert 5. nov. 2018 15:11

Kildeintroduksjon

Romanen til Ole Edvard Rølvaag illustrerer språkforvirring og identitetproblemer blant de norske utvandrerne.

Publisert 10. nov. 2018 20:47

Kildeintroduksjon

Sjøfarten ble hardt rammet av første verdenskrig.

Publisert 30. aug. 2018 11:07

Kildeintroduksjon

Arbeidslivets grunnlov.

Publisert 16. nov. 2018 14:44

Kildeintroduksjon

Sjøfart og handel under første verdenskrig.

Publisert 5. sep. 2018 12:34

Kildeintroduksjon

Hvordan ville myndighetene stoppe løsgjengere og omstreifere? 

kø av menn utenfor kafe
Publisert 21. nov. 2018 15:50

Kildeintroduksjon

Arbeidsledighet førte til spørsmål om kvinner måtte stenges ute fra arbeidsmarkedet.

Publisert 10. nov. 2018 20:03

Kildeintroduksjon

Fraktet norske skip ulovlige varer for krigsmaktene selvom landet var nøytralt? 

Publisert 3. sep. 2018 13:00

Kildeintroduksjon

Ny lov ga utvidet tilgang til sterilisering.

Publisert 6. sep. 2018 12:33

Kildeintroduksjon

Dagbok om det politiske spillet rundt kriseforliket i 1935.

Publisert 11. okt. 2018 11:37

Kildeintroduksjon

"Når jeg tenker på fabrikkfolkene, da er det mest fabrikkenes kvinner jeg ser for meg." skriver Oscar Braaten i teksten Akerselven.

Publisert 3. des. 2018 13:24

Kildeintroduksjon

Slagordet "Kjøp norsk!" skulle sette fart i norsk økonomi etter krakket i 1920.

Publisert 12. nov. 2018 16:13

Kildeintroduksjon

Matmangel rammet nordmenn for alvor mot slutten av første verdenskrig.

Publisert 13. nov. 2018 10:12

Kildeintroduksjon

Tyske torpedoer senket skip med hvetemel.

Publisert 10. nov. 2018 18:02

Kildeintroduksjon

Tre ulike kilder forteller om hva som skjedde med dampskipet Bergensfjord.

portrett av Vidkun Quisling
Publisert 3. jan. 2019 15:27

Kildeintroduksjon

Hva var Quislings syn på jøder på 1920-tallet?