Artikler med emneord «Historiografi»

Publisert 29. jan. 2019 11:04

Generasjoner av forskere har vendt tilbake til Eilert Sundts arbeider, for å hente kunnskap om det norske 1800-tallet, for å studere hans metode og arbeidsformer – og av ren leseglede.

Publisert 29. jan. 2019 10:32

Kildekritikk ble historiefagets metodelære og den tyske historiske skolen et forbilde for resten av Europa.

Publisert 22. jan. 2019 13:27

Å styrke moralsk karakter og dømmekraft, var målet med historiekunnskap i antikken.

Publisert 31. jan. 2019 16:30

Nyhetsbildet og sosiale medier preges av kamper om fakta. Kildekritikk er motgiften for å unngå at falske fakta og usannheter vinner kampene.

Publisert 24. jan. 2019 13:16

Hvem får være med og hva blir holdt utenfor når vi skriver historie? Kvinner var lenge utenfor historikeres synsfelt. Hvordan ble de endel av historieforskningen, og har det endret historien?

Publisert 14. feb. 2019 10:43

Ordet «narrasjon» har kommet til å spille en viktig rolle i mange kulturfag. På norsk svarer det om lag til «fortelling» eller «beretning».

Publisert 14. feb. 2019 15:23

Trekk ved historieskrivningen i Norge fra middelalderen til dag.

Publisert 7. mars 2019 13:39

De norske jødenes historie har i de siste tiårene fått en viktigere rolle i den norske minnekulturen og historieskrivingen.

Publisert 8. mars 2019 15:29

Den sosialhistoriske bølgen møtte allment lite motstand i Norge, til forskjell fra for eksempel i USA, England og Tyskland. Hvorfor?

Publisert 12. feb. 2019 10:19

Hva er synteser i historieskrivning, og hvilke synteser har satt spor?