Artikler med emneord «Disipliner»

Publisert 4. mars 2019 14:03

Datautvinningsteknikk er nødvendig og gir unike muligheter for historikere og andre forskere som vil nyttigjøre digitalt materiale. 

Publisert 24. jan. 2019 13:16

Hvem får være med og hva blir holdt utenfor når vi skriver historie? Kvinner var lenge utenfor historikeres synsfelt. Hvordan ble de endel av historieforskningen, og har det endret historien?

Publisert 7. mars 2019 13:39

De norske jødenes historie har i de siste tiårene fått en viktigere rolle i den norske minnekulturen og historieskrivingen.

Publisert 8. mars 2019 15:29

Den sosialhistoriske bølgen møtte allment lite motstand i Norge, til forskjell fra for eksempel i USA, England og Tyskland. Hvorfor?

Publisert 29. jan. 2019 12:21

At lokalhistoriske artikler og bøker skrives både av amatører og faghistorikere er et spesielt trekk ved Norge.