Christian Vs norske lov – om trolldom

Kildeintroduksjon

Hva var straffen for å drive med trolldom eller å spotte Gud? 

Christian den femtes Norske Lov, vanligvis omtalt som Norske Lov, er en lovsamling som Christian V, konge av Danmark og Norge, utsendte for Norge i 1687. Norske Lov var et fullstendig lovverk som omfatter alle rettsområder.

Lovverket avløste Christian den fjerdes norske lov, som ble innført i 1604. Sistnevnte var i hovedsak en dansk oversettelse av Magnus Lagabøtes landslov fra 1274, mens Norske Lov var et helt nytt lovverk. Den var basert på Christian den femtes Danske Lov, som ble utgitt i 1683.

Deler av Norske Lov ble avløst av Grunnloven i 1814, mens straffelovene gjaldt helt til den nye kriminalloven av 1842. Noen få av bestemmelsene fra Norske Lov gjelder fortsatt, blant annet plikten til å holde avtaler.

Lovverket kom ut i perioden da trolldomsforfølgelsene på sitt mest intense.

I kildeutdraget under kan du se hvilke straffer loven fastsatte for gudsbespottelse og trolldom.

Foto: Nordfjord Folkemuseum

Kilden

Tittel: Christian Vs Norske Lov, bok 6, kap. 1, art. 7-12. Om trolldom og gudsbespottelse.
Datering: 1687
Opphav: Christian V, Konge av Norge og Danmark
Hentet fra: Kong Christian Den Femtis Norske Lov. Kiøbenhavn, 1687, s 889- 896
Rettigheter: CC BY-NC

Mer informasjon om kilden

[Kildeutdraget er modernisert.]

 

1. Kap. Om villfarende lære, gudsbespottelse og trolldom.

7.

Hvem som overbevises at have lastet Gud, eller bespottet hans hellige navn, ord og sakramenter, ham skal tungen levende av hans munn utskjæres, dernest hans hode avslåes og sammen med tungen settes på en stake.

8.

Haver nogen sin hånd til nogen sådan gudsforakt brukt, da bør den og av ham levende at avhugges, og hos hodet på staken festes.

9.

Befinnes nogen trollmann eller trollkvinne at have forsoret Gud og sin hellige dåp og christendom, og hengivet seg til Djevelen, den bør levende at kastes på ilden og oppbrennes.

10.

Den som bruker nogen galne innbilte kunster med forsett at ville forgjøre og skade en annen, have sin hovedlod [arv] forbrutt. Og er det mannsperson, da straffes han med jern og [tvangs-]arbeid på Bremmerholm [utenfor København], eller annet sådant sted, [for] sin livstid. Er det kvinneperson, straffes [hun] i like måte i Spinnehuset.

11.

Enn de bryter ut, eller bortløper, straffes [de] på deres liv, om de kan antreffes.

12.

Dersom nogen befinnes at omgås med signing, maning, måling [magisk helbredelse ved å ta mål], igjenvisning, visse dagers utvelgelse [velge ut enkelte dager som lykkes- eller ulykkesdager], characterers [bokstavers] misbruk, og at være kyndige og forfarne i sådanne mistenkte kunster, og øve og bruke dem, da skulle de have forbrutt deres boeslod [arv], og rømme kongens riker og land.

 

Les original kildetekst

Les hele Christian V norske lov.

Publisert 11. apr. 2018 13:21 - Sist endret 3. jan. 2019 16:15