Kilder 1660 – 1780: enevelde

Publisert 11. apr. 2018 13:33

Kildeintroduksjon

Hva var straffen for drap på midten av 1600-tallet?

Publisert 11. apr. 2018 13:02

Kildeintroduksjon

Lovverket innholdt strenge straffer for den som motsatte seg autoriteter.

Publisert 11. apr. 2018 13:21

Kildeintroduksjon

Hva var straffen for å drive med trolldom eller å spotte Gud? 

Publisert 11. apr. 2018 11:48

Kildeintroduksjon

En 19 år gammel mann måtte møte i retten, tiltalt for drapet på gjestgiver Peder Taraldsen, på gården Osen i Nord-Trøndelag

Publisert 9. apr. 2018 15:18

Kildeintroduksjon

"Jo lengere man kom opp på fjellet, jo flere døde mennesker og hester fikk man at se."

Publisert 3. apr. 2018 11:24

Kildeintroduksjon

Gjennom kjøpstadprivilegiene i 1662 fikk byborgene i kjøpstedene tilnærmet enerett på all handel i inn- og utland.

Publisert 5. apr. 2018 13:08

Kildeintroduksjon

Ekteskapet var en svært viktig institusjon i det norske samfunnet på 16- og 1700-tallet, men det var ikke alltid like enkelt å finne en å dele livet med. 

Publisert 5. apr. 2018 14:01

Kildeintroduksjon

Den viktigste forfatningsloven under eneveldet i Danmark-Norge.

Publisert 11. apr. 2018 10:26

Kildeintroduksjon

Forbud mot å importere utenlandsk korn til Sør- og Østlandet.

Publisert 30. aug. 2019 13:04

Kildeintroduksjon

En grensetraktat mellom Norge og Sverige som sikret samiske rettigheter.

Publisert 16. sep. 2018 17:03

Kildeintroduksjon

Lover med utgangspunkt i bibelen sørget på 16- og 1700-tallet for strenge straffer for sex før og utenfor ekteskapet.

Publisert 10. apr. 2018 14:14

Kildeintroduksjon

Det tok lang tid før poteten slo skikkelig an i Norge. Mange var skeptiske, mens andre var ivrige forkjempere.

Publisert 28. feb. 2018 15:50

Kildeintroduksjon

Under den store nordiske krig skrev myndighetene ut store ekstraskatter for å finansiere krigføringen.

Publisert 27. feb. 2018 14:46

Kildeintroduksjon

Fantes det havmonstere på 1700-tallet?

Publisert 10. apr. 2018 13:44

Kildeintroduksjon

Fra denne boken fikk barn på 17- og 1800-tallet kunnskap om kristendommen. Dette var kunnskap de trengte for å kunne konfirmeres, og med det ta steget inn i voksenlivet.  

Publisert 5. apr. 2018 14:26

Kildeintroduksjon

Under den store nordiske krig (1709-1720) drev både Danmark-Norge og Sverige en aktiv kapervirksomhet.

Publisert 7. juni 2018 15:26

Kildeintroduksjon

"Skulde døden besøge os fremdeles saaledes som den haver hidindtil giort, saa vil det see slet ud for os." I kapteinens skipsjournal kan du følge Fredensborgs reise. 

Publisert 8. juni 2018 09:46

Kildeintroduksjon

I 1974 ble det funnet flere elefanttenner på havbunnen utenfor Tromøya i Arendal. Hvordan hadde de havnet der?

Publisert 4. apr. 2018 10:49

Kildeintroduksjon

Mange nordmenn opplevde det høye skattenivået på 16- og 1700-tallet som svært vanskelig.

Publisert 13. des. 2018 16:05

Kildeintroduksjon

Tre kvinner ble dømt til å brenne på bålet for trolldom av bygdetinget i Rendalen. Finn ut hvordan det gikk da saken ble anket. 

Publisert 3. apr. 2018 13:01

Kildeintroduksjon

Gjennom tukthusforordningen ble det innført tiggerforbud i Akershus stift.