Kilder 1830 – 1870: bygging av stat og nasjon

Publisert 26. apr. 2018 11:43

Kildeintroduksjon

«Den frygtelige borger Krig Som her i 4 aar har Raset Er nu til Ende, Rebelerne undertrygte, Negerne Eler Retere Sagt Slaven har faaet Sin fulde frihed, ja gudske laav, Norden har vundet En Stor Seier»

Publisert 23. apr. 2018 15:31

Kildeintroduksjon

«En vis Vemod trængte ind til min Sjæl da det sidste glimt af Fedrenelandet forsvand for mine Øine, og Horisonten omfattede kun Himmel og Hav»

Publisert 26. apr. 2018 13:10

Kildeintroduksjon

«Kjære Søster Gjertrud, saa fremt du vil komme, maae jeg fortæle dig hvad jeg ved om denne Reise og om hvad du skal have med dig»

Publisert 27. apr. 2018 11:02

Kildeintroduksjon

Arbeider-foreningernes blad var et radikalt arbeiderblad, grunnlagt av Marcus Thrane.  

Publisert 27. apr. 2018 14:24

Kildeintroduksjon

I mai 1850 leverte Arbeider-foreningerne, med Marcus Thrane i spissen, inn en petisjon til kong Oscar 1.

Publisert 28. mai 2018 14:21

Kildeintroduksjon

Samfunnsforskeren Eilert Sundt viet store deler av livet sitt til å granske folkelivet i Norge.

Publisert 29. mai 2018 11:28

Kildeintroduksjon

I følge Sundt var skikken med nattefrieri en viktig årsak til at så mange barn på landsbygda ble født utenfor ekteskapet.  

Publisert 29. mai 2018 10:32

Kildeintroduksjon

Sedelighet, eller sømmelighet, blant allmuen på landsbygda i Norge, var et av samfunnsforskeren Eilert Sundts største interessefelt.

Publisert 30. aug. 2019 13:07

Kildeintroduksjon

Hungersnød og handelsblokade er blant temaene i et av Henrik Ibsens mest kjente dikt. 

Publisert 31. juli 2018 14:49

Kildeintroduksjon

«Naar man ser denne Bygning i saa stor Afstand, at man ikke hører den Larm, som Maskineriets Drift foraarsager, saa skulde man snarere tro, at det var et Pallads end en Fabrik.»

Publisert 8. sep. 2018 11:49

Kildeintroduksjon

"For at komme til en rigtig Opfatning maa man her see bort fra den tilvante Skrivebrug og derimod see nærmere paa Folkets Talebrug."

Boksider fra Ministerialbok
Publisert 27. feb. 2018 14:46

Kildeintroduksjon

Den smittsomme sykdommen kolera rammet Asker og Bærum i september 1853. I kirkeboken kan man studere hvilke fatale konsekvenser dette fikk for befolkningen i bygda.

Publisert 8. sep. 2018 11:50

Kildeintroduksjon

"Her fordres ikke nogen iøjenfaldende Forandring eller Brud med det bestaaende Sprogforhold, kun en efterhaandig Overgang til større og større Norskhed."

Publisert 8. aug. 2018 16:34

Kildeintroduksjon

I Hanna Winsnes lærebok kunne husmødre på store gårder få tips og råd til hvordan de best kunne drive sin husholdning.

Publisert 6. aug. 2018 16:12

Kildeintroduksjon

Som gift kvinne på 1800-tallet måtte man kunne mye. Blant annet måtte man vite hvordan man skulle går frem når dyrene på gården skulle slaktes.

Publisert 8. sep. 2018 11:49

Kildeintroduksjon

Debatten om et norsk skriftspråk var et hett tema på midten av 1800-tallet. Ivar Aasen mente man skulle lage et nytt norsk skriftspråk basert på norske dialekter. Dette var mange uenige i. 

Publisert 31. aug. 2018 12:35

Kildeintroduksjon

Rapport om fisket i Lofoten etter ny lov om fritt hav og fritt fiske.

Publisert 25. mai 2018 13:06

Kildeintroduksjon

Prinds Christian August Minde, eller «Prindsen», var en tvangsarbeidsanstalt for fattige og arbeidsløse i Christiania.

Publisert 31. juli 2018 12:37

Kildeintroduksjon

«Vel tilbake på Sinsen førte vertinnen oss damer til sine private rom, hvor soveværelsene lå, og hvor det hersket komfort, som vi enkle mennesker vanskelig hadde kunnet forestille oss.»

Publisert 10. aug. 2018 10:36

Kildeintroduksjon

Kilden gir inntrykk av hvordan den teknologiske utviklingen på 1800-tallet påvirket folks hverdag.