Artikler

Publisert 13. mars 2019 16:03

Gjennom årenes løp endres kulturlandskapet vårt seg. Slik er det også nå når nye rv. 3/25 er under utbygging. Derfor er det viktig å kartlegge områdene slik at historien kan bevares for kommende generasjoner.

 

Publisert 12. mars 2019 12:57

Sommeren 2017 startet Kulturhistorisk museum et toårig utgravningsprosjekt på Dilling. De foreløpige resultatene i prosjektet bryter med kjente forestillinger om Østfolds jernalderbosetning.

Foto av sverd fra vikingtid.
Publisert 12. mars 2019 09:17

Våpen er en viktig kildegruppe for arkeologer i dag. De forteller om status og rang, allianser og kontakt, krigerens rolle og hva folk trodde på.

Foto av søppel fra middelalder
Publisert 12. mars 2019 09:17

Fortidens søppel og avfall har stor nytteverdi for arkeologer. Vi kan lære om hva fortidens mennesker spiste, hvor de gikk på do, hvem de handlet med, og få innblikk i teknologi og mote.

Publisert 12. mars 2019 09:16

Hvordan fortidens mennesker har gravlagt sine døde kan gi kunnskap om endringer i gravskikk, sosial lagdeling, religion og kontaktnettverk.

Publisert 8. mars 2019 16:05

Sommeren 2011 startet Kulturhistorisk museum opp det største utgravningsprosjektet i Oppland noensinne. Under utgravningene fant arkeologene spor etter både hverdagsliv og naturkatastrofer.

Publisert 28. feb. 2019 10:37

Jo lenger tilbake i menneskets utvikling man kommer, jo mer avhengig blir samfunnet av arkeologenes arbeid for kunnskap.

Publisert 10. des. 2018 12:03

Tekstiler har blitt brukt til alt fra innredning og klær til pakkemateriale, dopapir og fakler. Derfor kan rester av tekstiler bidra til å fylle ut vår forståelse av fortidens sosiale forhold, teknologi, estetikk og økonomi.

Publisert 10. des. 2018 12:03

Smykkers bruk, utforming og funnsammenheng forteller oss mye. Vi kan lære om hvordan fortidens mennesker ønsket å bli oppfattet, om handels- og kontaktnett og hva folk trodde på.