Kilder 1940 – 1945: andre verdenskrig

Publisert 22. jan. 2019 15:55

Kildeintroduksjon

Hva visste London-regjeringen om de deporterte jødene?

Publisert 12. feb. 2019 09:58

Kildeintroduksjon

Husmoren Ingrid Bjerkås skrev brev direkte til ledelsen av det okkuperte Norge.

Publisert 28. feb. 2019 20:21

Kildeintroduksjon

Filmavisen fra 31. mai 1945 da London-regjeringen ankom Oslo.

Publisert 28. feb. 2019 20:43

Kildeintroduksjon

Filmavisen fra 13. mai 1945 da Kronprins Olav kunne møte folket i Oslo etter fem år i eksil i England.

Publisert 12. feb. 2019 11:16

Kildeintroduksjon

Hvorfor kunne regjeringen uten Stortinget styre landet fra London under krigen?

Publisert 28. feb. 2019 20:07

Kildeintroduksjon

Glede og jubel da Tyskland kapitulerte.

Publisert 28. feb. 2019 21:04

Kildeintroduksjon

Sol, vår og sykkel var også endel av hverdagslivet under krigen.

Publisert 25. feb. 2019 13:58

Kildeintroduksjon

Matmangel og varemangel var en konsekvens av krigen og rammet hele verden. London-regjeringen informerte om hva folk kunne forvente.

Publisert 28. jan. 2019 13:26

Kildeintroduksjon

Glimt fra krigens farvann.

portrett av Halvdan Koht
Publisert 21. feb. 2019 14:02

Kildeintroduksjon

Hva visste utenriksminister Koht om tyskernes planer?

Publisert 25. jan. 2019 10:10

Kildeintroduksjon

Hvilke ordrer ga Hitler når det gjaldt Danmark og Norge i april 1940?

Publisert 5. feb. 2019 13:55

Kildeintroduksjon

Under Nazi-Tysklands okkupasjon av Norge utviklet folk nye hverdagsrutiner.

Publisert 22. jan. 2019 15:15

Kildeintroduksjon

Hvordan greide nazistene å ta jødenes formue og sende dem i konsentrasjonsleir?

Foto fra bombingen av Narvik
Publisert 8. feb. 2019 16:46

Kildeintroduksjon

Den store prøvelsen i krigen om Norge fant sted i Narvik. Hva var politikernes utfordringer?

Publisert 5. feb. 2019 11:11

Kildeintroduksjon

Også i Norge ble jødenes pass stemplet. 

Publisert 1. feb. 2019 12:55

Kildeintroduksjon

Kampen mellom kirken og de nazistiske myndighetene nådde et klimaks våren 1942.

Publisert 24. jan. 2019 13:40

Kildeintroduksjon

Den norske kirkes protest mot arrestasjonen av de mannlige jødene.

Publisert 12. feb. 2019 11:55

Kildeintroduksjon

En krigserklæring mot tyskerne.

Publisert 24. jan. 2019 14:34

Kildeintroduksjon

Telegram fra sionister til den norske statsministeren. 

Publisert 25. feb. 2019 12:06

Kildeintroduksjon

Hvor skulle kvinners samfunnsplass være etter krigen? 

Publisert 21. jan. 2019 15:53

Kildeintroduksjon

Marcus Levin kartla norske jøder som ble deportert høsten 1942.

Publisert 4. feb. 2019 14:10

Kildeintroduksjon

Franklin D. Roosevelt hyller Norge under krigen. 

Publisert 24. jan. 2019 16:02

Kildeintroduksjon

Nødhjelp til konsentrasjonsleirene. 

Publisert 7. feb. 2019 11:07

Kildeintroduksjon

Mange lærere nektet å underkaste seg nazistisk styre og innflytelse.

rejgeringen rundt et bord
Publisert 8. feb. 2019 15:50

Kildeintroduksjon

For å hindre at tyskerne erobret Norge, arbeidet myndighetene intenst i dagene fra 9. april til 10. juni.

Publisert 30. jan. 2019 20:20

Kildeintroduksjon

Kongen taler til folket om angrepet på Norge.

Publisert 30. jan. 2019 19:10

Kildeintroduksjon

Hva var den tyske begrunnelsen for invasjonen av Norge?

Publisert 26. feb. 2019 17:55

Kildeintroduksjon

Nazistene anmodet norsk ungdom om å melde seg tjeneste for sivilt arbeid.

Publisert 6. feb. 2019 14:52

Kildeintroduksjon

Hvorfor var det viktig for nazistene å kontrollere hva elevene lærte i historie på skolen?

Publisert 7. feb. 2019 17:03

Kildeintroduksjon

Kapitulasjonsavtalen mellom det tyske og norske militæret.

Publisert 17. jan. 2019 14:41

Kildeintroduksjon

Hva visste norske myndigheter om det tyske angrepet på Norge før 9. april?