Kilder

Her finner du kilder fra ulike perioder i historien

1970 – i dag Oljealder og overflod

1940 – 1945 Andre verdenskrig

1780 – 1830 Grunnlov og ny union

1660 – 1780 Enevelde

1500 – 1660 Kirkestat

1350 – 1500 Senmiddelalder

1050 – 1350 Høymiddelalder

800 – 1050 Vikingtid

9500 f.Kr. – 1050 Forhistorie