Mennesker

Publisert 25. nov. 2015 12:00

Hva var egentlig Norge i 1800?

Publisert 25. nov. 2015 12:00

Nasjonale forskjeller skapte grobunn for særnorske krav, men viljen til å bryte med Danmark var liten.

Publisert 25. nov. 2015 12:00

Embetsstandens store innflytelse i Norge var et produkt av dansketiden.