Mennesker

Publisert 25. nov. 2015 12:00

«Viste-gutten» er det best bevarte steinalderskjelettet i Norge. Det forteller om hvordan menneskene levde for over 8000 år siden, og hvordan de så ut.

Publisert 25. nov. 2015 12:00

Er eldre steinalders nordmenn våre forfedre? Tja, er nok svaret på det, både kulturelt og genetisk betraktet.

Publisert 25. nov. 2015 12:00

Gravene fra eldre steinalder viser at det var liten forskjell på folk – i hvert fall i døden.