Hus og hjem

Publisert 25. nov. 2015 12:00

Byene i Norge var i voldsom vekst gjennom hele 1800-tallet. Landsbyer fantes ikke.

Publisert 25. nov. 2015 12:00

I første halvdel av 1800-tallet opplevde Norge en befolkningsøkning uten sidestykke i landets historie. Økningen var også sterkere enn i mange andre land.