Introduksjon til bronsealder: 1700-500 f.Kr.

Forhistorien er delt inn etter materialet i «de skjærende egger», i vanlige redskaper som kniver og økser. Bron­se­al­der­en er perioden da de skjærende eggene var av bronse.

I Sør- og Midt-Norge dateres bronsealderen til tidsrommet 1700‒500 f.Kr., med en eldre (1700‒1100 f.Kr.) og en yngre (1100‒500 f.Kr.) del. I Nord-Norge brukes betegnelsen tidlig metalltid om tidsrommet fra 2000 f.Kr. til 300 e.Kr.

Bruken av bronse, og kunnskapen om å lage gjenstander av dette metallet, spredte seg til Skandinavia omkring 2000 f.Kr. fra andre deler av Europa og Asia. I Norge er det imidlertid bare funnet cirka 800 gjenstander av metall fra de 1200 årene bronsealderen varte. Sammenlignet med Danmark og Sverige er tallet veldig lavt.

Armringer, halskrage og tutulus (belteplate) i bronse, funnet i en gravhaug ved Rægje på Sola i Rogaland. Foto: Terje Tveit/Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger.

På grunn av de få metallfunnene har noen ment at Norge ikke hadde noen bronsealder, men at folk fortsatte å leve på steinaldervis. Selv om flint og annen stein samt tre, bein og horn også ble brukt som redskapsmateriale, ble likevel bruksgjenstander og våpen i økende grad framstilt av bronse. Mange steder er det funnet spor etter bronsestøping. Dette viser at metall ikke var så sjelden, men tilgjengelig for de fleste.

Kulturelt lignet bronsealderen i de kystnære jordbruksbygdene fra Trøn­de­lag og sørover Norden ellers. Området nord for Trøndelag og skogstraktene i øst lignet mer på det som i dag er Russland og Finland.

Av Norgeshistorie
Publisert 10. des. 2019 11:34 - Sist endret 10. des. 2019 11:34