Muntlig eksamen

Publisert 29. mai 2018 15:02

Revolusjoner er et klassisk tema for muntlig eksamen i historie. Bruk våre gode artikler skrevet av fagfolk til å eksemplifisere, nyansere, presentere og diskutere revolusjoner i historien. 

Publisert 30. mai 2017 15:15

Demokrati er både en styringsform og en ideologi.

Med våre korte artikler som kilder kan du overraske sensor med kunnskap som ikke står i lærebøkene. Du kan hente bilder fra artiklene.

Du kan legge vekt på norsk historie i presentasjonen din eller kombinere norsk og internasjonal historie. 

Publisert 30. mai 2017 15:00

Med våre korte, troverdige artikler som kilder kan du overraske sensor med kunnskap som ikke står i lærebøkene.

Du kan velge å legge vekt på norsk historie eller kombinere norsk og internasjonal historie.

Publisert 30. mai 2017 13:00

Læreplanmålet sier at du skal kunne redegjøre for årsaker til første og andre verdenskrig, og drøfte virkningene av begge krigene.

Her er det viktig å avgrense og velge én problemstilling. Om du ikke velger en norsk vinkling i problemstillingen, får du helt sikkert spørsmål om Norge.

Skaff deg oversikt over Norge og verdenskrigene ved å lese våre troverdige artikler.