Kald krig i Norge

Fra slutten av 1940-årene gikk Norge inn i et vestvendt sikkerhetspolitisk og økonomisk samarbeid med USA i lederrollen. Opptakten til den kalde krigen sett fra norsk perspektiv kan studeres i et utvalg av våre artikler:

«Brobyggingspolitikken» 1944–1948»

«NATO-medlemskap og blokkpolitikk»

«USA i norsk opinion ved begynnelsen av den kalde krigen»

«Frihandel og samarbeid»

«Marshallplanen – fra skepsis til omfavnelse»

«Norske reaksjoner på Marshallhjelpen»

«Utenrikspolitisk opposisjon 1946-1952»

«Atomfrykt»

Publisert 26. feb. 2018 15:08 - Sist endret 20. apr. 2018 11:36