Holocaust i Norge - 80 år

Denne høsten er det 80 år siden de norske jødene ble arrestert og deportert, de fleste direkte til utryddelsesleiren Auschwitz.

Omkring 2000 kvinner, menn og barn ble systematisk kartlagt og registrert i løpet av 1942. Omtrent 1100 norske jøder og andre jøder i Norge reddet seg over til Sverige, mens 773 ble deportert. Kun 38 overlevde.

Hvordan var dette mulig?

Alle Norgeshistories artikler, kilder og undervisningsopplegg om temaet finner du her:

Artikler

Deportasjonen av de norske jødene

Høsten 1942 forsøkte Quisling-regimet å arrestere de om lag 2000 jødene i Norge. All jødisk eiendom ble konfiskert. 773 jøder ble deportert fra Norge, de fleste direkte til Auschwitz.

Norske jøders flukt til Sverige under krigen

Omtrent 1100 norske jøder og andre jøder i Norge reddet seg over til Sverige under annen verdenskrig. Noen kom seg over på egen hånd, men de fleste flyktet ved hjelp av en eller flere hjelpere.

Hvorfor ble jødene utestengt på Eidsvoll?

Jødepassusen i paragraf 2 i Grunnloven var ikke en arbeidsulykke på grunn av tidsnød i en ellers liberal grunnlov. Den ble «vidløftig» diskutert og innført fordi konstitusjonskomiteen anså den som del av fundamentet for Norges frie forfatning. Paragrafen ble gjeninnført av NS-regimet og aktivt brukt for å legitimere forfølgelsen og deporatasjon av de norske jødene høsten 1942.

Passet til Leopold Meyer Rothmann, stemplet med rød "J". Passet kan sees i  HL-senterets faste utstilling.

Kilder

Kartlegging og registrering av jøder i Norge

I januar 1942 stemplet nazistene legitimasjonskort og pass som tilhørte norske jøder med en to cm. stor, rød J. Uten stempelet var ikke passet gyldig. Kartleggingen og registreringen ble brukt da jødene ble deportert og deres formue inndratt i oktober-november 1942.

Inndragning av jøders formue

26. oktober 1942 kom Lov om inndragning av formue som tilhører jøder. Beslutningen om hvilke personers formue som skulle inndras ble tatt på grunnlag av det J-stemplingen fra Januar 1942. Samme dag arresterte norsk politi de fleste mannlige jøder for deportasjon.

Kirkens hebreerbrev

Den norske kirkes protesterte mot arrestasjonen av de mannlige jødene, gjennom det såkalte Hebreerbrevet. Det ble skrevet til ministerpresident Vidkun Quisling, og lest opp i kirkene november 1942. Den umiddelbare foranledningen var arrestasjonen av jødiske menn 26. oktober 1942.

Liste over deporterte jøder

Ved Den norske legasjon i Stockholm jobbet den norske jødiske flyktningen Marcus Levin med å kartlegge hvor mange jøder som hadde blitt deportert i 1942.

Bistand til norske jøder i tyske konsentrasjonsleirer

Hva visste London-regjeringen om de deporterte jødene?

Antisemittisk propaganda og slagord skevet på jødiske butikkvinduer i Oslo i mars 1941. Foto: NTB scanpix

Undervisningsopplegg

Deportasjonen av jødene i Norge

Undersøk hva som skjedde med norske jøder under 2. verdenskrig: Prosjektarbeid.

 

Publisert 19. okt. 2022 14:33 - Sist endret 19. okt. 2022 14:33