Nettsider med emneord «historieskriving/faghistorie»

Publisert 25. nov. 2015 12:00

Synet på samisk forhistorie har endret seg mange ganger gjennom forskningshistorien.