Nettsider med emneord «Utgravninger»

Publisert 13. mars 2019 16:03

Gjennom årenes løp endres kulturlandskapet vårt seg. Slik er det også nå når nye rv. 3/25 er under utbygging. Derfor er det viktig å kartlegge områdene slik at historien kan bevares for kommende generasjoner.

 

Publisert 12. mars 2019 12:57

Sommeren 2017 startet Kulturhistorisk museum et toårig utgravningsprosjekt på Dilling. De foreløpige resultatene i prosjektet bryter med kjente forestillinger om Østfolds jernalderbosetning.

Publisert 8. mars 2019 16:05

Sommeren 2011 startet Kulturhistorisk museum opp det største utgravningsprosjektet i Oppland noensinne. Under utgravningene fant arkeologene spor etter både hverdagsliv og naturkatastrofer.