Nettsider med emneord «Metode»

Publisert 4. mars 2019 14:03

Datautvinningsteknikk er nødvendig og gir unike muligheter for historikere og andre forskere som vil nyttigjøre digitalt materiale. 

Publisert 19. feb. 2019 15:05

Hvorfor – er et grunnspørsmål i historiefaget. Forsettet om å forklare er det som tydeligst skiller vitenskapen historie fra andre beretninger om fortida.

Publisert 14. feb. 2019 10:43

Ordet «narrasjon» har kommet til å spille en viktig rolle i mange kulturfag. På norsk svarer det om lag til «fortelling» eller «beretning».

Publisert 12. feb. 2019 10:19

Hva er synteser i historieskrivning, og hvilke synteser har satt spor?

Publisert 31. jan. 2019 16:30

Nyhetsbildet og sosiale medier preges av kamper om fakta. Kildekritikk er motgiften for å unngå at falske fakta og usannheter vinner kampene.

Publisert 29. jan. 2019 13:12

Letingen etter årsaker er både noe av det vanligste og det vanskeligste i historiefaget. Det blir ikke enklere av at årsaksbegrepet ofte møter oss i form av fremmedordet kausalitet. Men jakten på årsaker er samtidig noe av det som gjør det spennende å være historiker.

Publisert 24. jan. 2019 15:52

Var det flere veier å velge mellom før i tida, vil det også være det fremover. Det er kanskje det viktigste historien kan lære oss.

Publisert 22. jan. 2019 13:54

Nei, men ja. Hva skal til for at historikere kan komme med utsagn som alle regner for å være sanne?

Publisert 30. mai 2018 11:09

Fotnoter - referanser - handler om redelighet og etterprøvbarhet. Dette er sammen med utvikling av ny kunnskap - originalitet, sentrale mål i historiefaget.

Publisert 25. mai 2018 11:57

Hvilke metodiske utfordringer støter historikeren på ved bruk av muntlige kilder?