Nettsider med emneord «Hva forteller kildene?»

Foto av sverd fra vikingtid.
Publisert 12. mars 2019 09:17

Våpen er en viktig kildegruppe for arkeologer i dag. De forteller om status og rang, allianser og kontakt, krigerens rolle og hva folk trodde på.

Foto av søppel fra middelalder
Publisert 12. mars 2019 09:17

Fortidens søppel og avfall har stor nytteverdi for arkeologer. Vi kan lære om hva fortidens mennesker spiste, hvor de gikk på do, hvem de handlet med, og få innblikk i teknologi og mote.

Publisert 12. mars 2019 09:16

Hvordan fortidens mennesker har gravlagt sine døde kan gi kunnskap om endringer i gravskikk, sosial lagdeling, religion og kontaktnettverk.

Publisert 10. des. 2018 12:03

Tekstiler har blitt brukt til alt fra innredning og klær til pakkemateriale, dopapir og fakler. Derfor kan rester av tekstiler bidra til å fylle ut vår forståelse av fortidens sosiale forhold, teknologi, estetikk og økonomi.

Publisert 10. des. 2018 12:03

Smykkers bruk, utforming og funnsammenheng forteller oss mye. Vi kan lære om hvordan fortidens mennesker ønsket å bli oppfattet, om handels- og kontaktnett og hva folk trodde på.