Nettsider med emneord «Dansketid»

Publisert 4. sep. 2019 13:28

Tverrfaglig prosjekt i norsk og historie om sosiale, politiske, økonomiske og kulturelle forhold i Norge 1500-1800.

Publisert 19. mars 2019 14:44

Eneveldet førte til endringer i utøvende makt, lovgivende makt og hvordan staten ble administert.

Publisert 19. feb. 2019 16:00

Kan en kilde være troverdig selv om vi ikke tror på det kilden påstår idag?

Publisert 12. okt. 2018 10:15

Var opphevelsen av den dansk-norske slavehandelen motivert av opplysningstidens ideer om menneskerettigheter? 

Publisert 20. apr. 2018 13:30

Her finner du artikler om næringsutviklingen i Norge på 16- og 1700-tallet og om virkningen den fikk på sosiale forhold.