Nettsider med emneord «Andre verdenskrig»

Publisert 21. feb. 2019 14:16

Drøft påstanden: Det er ikke riktig av oss i nåtid å bedømme folks handlinger og valg i fortida som riktige eller gale. 

Publisert 19. feb. 2019 12:18

Undersøk hva som skjedde med norske jøder under 2. verdenskrig: Prosjektarbeid.

Publisert 19. feb. 2019 11:40

Drøft påstanden: Kongens nei og Elverumsfullmakten hadde stor betydning for Norge både under og etter 2. verdenskrig.

Publisert 19. feb. 2019 11:40

Drøft påstanden: Sivil motstand hadde lite for seg under andre verdenskrig.

Publisert 19. feb. 2019 10:19

Utforsk: Hvorfor var Nord-Norge viktig? Hva er forskjellen på kilder og en artikkel?

Publisert 19. feb. 2019 09:34

Drøft påstanden: Norske myndigheter visste at tyskerne kom til å angripe Norge 9. april.