Søk


Viser treff 1–20 av 21 for «likestilling»

1830–1870: bygging av stat og nasjon

turistidyller. For 200 år siden myldret uthavnene langs sørlandskysten av verdensvante sjømenn, kroverter og en og annen mytterist. Næringsfrihet som likestilling...

1970 – i dag: Oljealder og overflod

forskjellsbehandling av kjønnene var nødvendig for virkelig likestilling. Feminisme i ukebladform Kvinnediskriminering handler ikke bare om formell politikk, men også om...

Næringsfrihet som likestilling - 1830–1870: bygging av stat og nasjon

Næringsfrihet som likestilling I 1814 ble næringsfrihet grunnlovsfestet i Norge. Med tiden skulle både menn og kvinner ta del i denne. Men

Avkriminalisering av homofili - 1970–idag: oljealder og overflod

var altså ikkje brei semje om lova korkje på Stortinget eller i samfunnet, og motstandarar peika gjerne på at likestilling mellom homofilt og heterofilt...

Forfatterstrid om dobbeltmoral og fri kjærlighet - 1870–1914: industrialisering og demokrati

med sitt budskap om like krav mot førekteskapelig renhet for både menn og kvinner. Det var langt fra likestilling på dette feltet da menns

Kvinnenes vei til stemmerett - 1870–1914: industrialisering og demokrati

formelt var utestengt. Gjennombrudd I 1907 falt en viktig skanse, kanskje den viktigste, på veien mot politisk likestilling av kvinner. Stortinget vedtok å...

Kvinneemansipasjon - 1870–1914: industrialisering og demokrati

kvinner. Stortingets representanter var lenge enige om å avgrense seg fra ideer som smakte av «kvinneemansipasjon». Tanker om økonomisk likestilling mellom...

Christiania Tivoli i et klassesamfunn - 1870–1914: industrialisering og demokrati

kultiveres og heves opp til et høyere kulturelt og sosialt nivå. Dette ønsket var ikke nødvendigvis forankret i likestilling og demokratiske verdier...

Ut av unionene! - 1870–1914: industrialisering og demokrati

front i og rundt partiet Venstre som krevde norsk likestilling i unionen – og etter hvert unionsoppløsning. Den hadde utspring i et miljø av

Synet på ekteskapet i den norske homobevegelsen - 1970–idag: oljealder og overflod

feira som ein stor siger for likestilling i homobevegelsen. Debatten i bevegelsen har alltid vore prega av spørsmålet om homofile er ei særeiga livsform...

Da det norske riket bukket under 1502–1537 - 1500–1660: kirkestat

full likestilling mellom de to rikene. Unionskongen forpliktet seg til å respektere disse avtalene, seinest i kong Hans sin norske håndfestning...

Nyfeministene – bevisst­gjøring og medie­sensasjoner - 1970–idag: oljealder og overflod

utradisjonelle virkemidler argumenterte de for at forskjellsbehandling av kjønnene var nødvendig for virkelig likestilling. Høsten 1970 og våren 1971 etablerte en...

Kampen for et norsk universitet - 1780–1830: grunnlov og ny union

statens tjeneste. Ønsket likestilling med Danmark Etter hvert ble universitetskravet koblet sammen med almene klager over at Norge ble forsømt av...

Skattebetaling som rettighet - 1945–1970: velferdsstat og vestvending

lønnsinntekt. Et gammelt krav fra kvinnebevegelsen om økonomisk likestilling var dermed innfridd. Før dette vedtaket ble ektefellenes inntekt lignet sammen. Det...

Teologer om kjønn og moral

bestandig en strid om kvinnens natur. Forkjempere for kvinnens sosiale likestilling med mannens tvinges konsekvent til å fornekte all særegen ”kvinnelighet...

Stemmerett for kvinner - del 1

på å starte flere foreninger som arbeidet for likestilling og stemmerett. I dette kildeutdraget kan du lese hva komiteen la frem for Stortinget i 1890...

Kong Oscars brev

bestemmelser på basis av full likestilling mellom de forenede riker, hvor ikke bare kongemakten, men også Sveriges Riksdag samstemmig hadde erklært seg villig...

Forandringer i straffeloven om homoseksualitet

til de årsaker som ligger i personlig livserfaring og sosiale forhold. De stadig gjentatte krav om full likestilling mellom den homofile seksualitet og...

Nei til homofilt ekteskap – ja til samliv

. Gundersen/Sedvartsen forlanger økonomisk likestilling med gifte uten barn: rabattordninger, mindre skatt og trygd osv., uten hensyntagen til den...

Verdenserklæringen om menneskerettigheter

likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en...