print logo

Hvordan blir historie til?

Publisert 27. nov. 2017 13:58

Smykkers bruk, utforming og funnsammenheng forteller oss mye. Vi kan lære om hvordan fortidens mennesker ønsket å bli oppfattet, om handels- og kontaktnett og hva folk trodde på.

Publisert 18. okt. 2017 16:05

Når man ankommer Shetland, er det ingen tvil om at man har kommet til et sted med en sterk norrøn tilknytning der ord og uttrykk blir opprettholdt og forsterket i det daglige, for eksempel: «Whaar's du gyaan da day?» (Hvor skal du i dag?). Vikingreferanser er uløselig knyttet til shetlenderes selvforståelse og identitet.

Publisert 22. juni 2017 15:30

Tekstiler har blitt brukt til alt fra innredning og klær til pakkemateriale, dopapir og fakler. Derfor kan rester av tekstiler bidra til å fylle ut vår forståelse av fortidens sosiale forhold, teknologi, estetikk og økonomi.

Publisert 18. mai 2017 09:30

Når «merkevaren» Norge markedsføres i den harde internasjonale konkurransen om turisme, brukes selvsagt norsk natur. Naturen og naturressursene har alltid vært et hovedargument for å reise til og i Norge. Men reiselivs­bransjen gir kanskje et for sterkt inntrykk av at å reise til Norge er å reise tilbake i tid.