print logo

Tema

Svart-kvitt foto. Ei lang rekke med born står med ryggen til fotografen og anleta vendt mot slottet. Dei viftar med små flagg og har pentøy på.

17. mai: grunnlovsdagen og nasjonaldagen med fokus på tog av barn og ikke våpen, feires for sitt folkestyre, frihet og fred. Kan nordmenn ta æren for å ha vært et frihets­ønskende folk - eller var friheten et resultat av politisk maktspill?

Fargefoto. Eit titals menneske, mange i samisk nasjonaldrakt, står i eit vallokale. Ei kvinne legg stemmekonvolutten sin i stemmeinnsamlingsboksen.

For hundre år siden startet samene å organisere seg politisk for alvor. De kjempet mot en fornorskingspolitikk som truet samisk språk, kultur og samfunnsliv.

Foto. Demonstrasjonstog, fokus i motivet er parolen Fri abort som bæres av to kvinner.

8. mars-parolane rettar år etter år kritiske spørsmål til førestillinga om det likestilte Noreg. Mange hevdar at kjønnet du vert fødd med framleis set grenser for kva du kan gjere, kva du kan bli og kven du kan vere.

Helleristningar med raudmaling i. Me ser båtar, menneske, ulike dyr og figurar. To oksar trekk ein plog.

Hvorfor ble Norge et jordbrukssamfunn i steinalderen? På grunn av matmangel? Fordi eliten vant støtte hos folk gjennom å gi kjøtt og alkohol? Flere teorier er diskutert av arkeologer. Det vi vet er at de første bøndene i Norge var innvandrere. Og at jordbruket møtte motstand av fangstfolk.

Svart-kvitt foto. Ca åtte personar i ein potetåker hald redskapar. Hest med kjerre full av potet. Eit våningshus i bakgrunnen.

I Norge ble 1800-tallet potetens århundre like mye som frihetens og folkestyrets. 1814 er et viktig merkeår, og 17. mai en viktig symboldato. Men i dagliglivet og for folk flest kan vi likevel si poteten førte til større endringer enn Grunnloven.

Fargefoto av papirmappe og en rekke fargerike rasjoneringskort i papp med påskrift som signaliserer hvilken vare men kan bytte rasjoneringskortene inn i.

Etter at kampane som følgde den tyske invasjonen 9. april 1940 stilna, vende folk stort sett tilbake til kvardagslivet att. For dei aller fleste vart dette ein annleis kvardag.

Ungdom og voksne møtte to tiår med arbeidsledighet, arbeidskonflikter, prisfall, gjeldsproblemer og splittelser i den unge nasjonen Norge. Noen få tjente seg rike, i nye bedrifter og på børs. Samfunnet var preget av klassemotsetninger. I motsetning til andre land i Europa, hindret krisepolitikk og kompromisser at store deler av befolkningen falt for ekstremisme.

Kvinne som spiller på lyre

Kong Magnus Olavsson har fått tilnavnet «den gode» i norsk historie. Men det holdt hardt en kveld han skulle i gjestebud hos lendmannen Trond på Østlandet. Trond hadde en vakker datter kalt Margret, og da kongen kastet sine øyne på henne, ville han ha henne.

Nye spor fra vikingtiden dukker opp: Det rikt dekorerte Langeidsverdet ble funnet under utgravninger i Langeid i Setesdalen i 2011. Sverdet er datert til 1025. Foto: Vegard Vike / Kulturhistorisk museum, UiO, CC-BY-NC-ND

Vikingtiden er tiden da folk i Skandinavia reiste til andre deler av verden - i krig og i fred. På sine ferder kom vikingene i kontakt med resten av Europa. De lærte seg mye nytt og brakte både materielt gods, kunnskap og kultur hjem til sine områder. Kulturmøtene endret Skandinavia og området ble på mange måter mer som det var i Europa. Gå i dybden og les om naturressurser, samfunnsforhold og statsutvikling i vikingtida:

Graven i Flaghaugen ved Avaldsnes kirke på Karmøy er en av de rikeste romertidsgravene i hele Nord-Europa. Dessverre ble haugen skjødesløst utgravd i 1834–1835. De fleste av gjenstandene ble skadet, og flere av dem forsvant. Vi har derfor sparsomme opplysninger om hvordan haugen og graven var konstruert.

Rike gravfunn viser mange spor etter Romerriket i Skandinavia. Arkeologer har funnet bronsekar til vin, øser og sil, drikkehorn og vakre glass i Norge. Det tyder på en påvirkning fra antikkens høykulturer. Romernes stats­for­valt­ning, mi­li­tære organisasjon og han­dels­øko­nomi fikk også stor inn­flyt­else.

Demokrati er både en styringsform og en ideologi. Med våre korte artikler som kilder kan du overraske sensor med kunnskap som ikke står i lærebøkene. Du kan hente bilder fra artiklene.

Nasjonalisme er en politisk ideologi og en følelse av tilhørighet blant folk. Med våre korte troverdige artikler som kilder kan du overraske sensor med kunnskap som ikke står i lærebøkene.

Læreplanmålet sier at du skal kunne redegjøre for årsaker til både første og andre verdenskrig, og drøfte virkningene av begge krigene. Her er det viktig å avgrense og velge én problemstilling. Om du ikke velger en norsk vinkling i problemstillingen, får du helt sikkert spørsmål om Norge. Skaff deg oversikt over Norge og verdenskrigene ved å lese våre troverdige artikler.

/bilder/forsidesak/arbeideropptog-fauske-1898.jpg

Vi har samlet en del artikler om arbeidsliv og klasseforhold i anledning 1. mai, ­arbeider­bevegelsens dag.

Rekke av skiløpere i fart fotografert forfra, med sponsormerker over draktene

Med et skyhøyt budsjett er de olympiske leker ingen lek, men likevel har OL lenge vært forbeholdt lekfolket.

Fotografi som viser tv studio med valgbarometer på veggen. Måleren står såvidt på "nei"-siden

Storbritannia si historiske avgjerd om å forlate EU aktualiserer dei store spørsmåla og utfordringane det europeiske samarbeidet har stått, og står overfor.

Fotografi som viser folkedans på en scene. Både tilskuere og utøvere ikledd bunad

Hva vil det si å være del av en nasjon? Hva vil det si å være norsk? Disse spørsmålene har vakt debatt og sterke følelser så lenge nasjonsbegrepet har eksistert her i landet.

Les om nasjonstanken i Norge

Oslo rådhus i bakgrunnen. Folkemengde. Smilende kronprins Olav i uniform bak i åpen bil.

I Norge trådte våpenstillstanden offisielt i kraft 8. mai. Fem år med okkupasjon under et fascistisk diktatur var med dette over.

Les om den tyske overgivelsen og norsk frigjøring

Oslo, Karl Johans gate. Det kongelige slott i bakgrunnen. Tyske tropper marsjerende nedover i retning Oslo sentralstsjon. Folkemengde ser på de marsjerende soldatene.

Det tyske angrepet på Noreg 9. april 1940 vart starten på fem år der landet vart styrt som eit diktatur under nazistisk leiing.

Forgrunn: beitemark, sauer. I bakgrunn plattformdekk og lange plattformbein

Velkommen til Norgeshistorie.no, ein ny og unik portal om norsk historie og forhistorie. Her vil du finna eit vell av kunnskap, frå sakkyndige fagfolk. Alt er lagt i moderne digital innpakking og alt er fritt tilgjengeleg!