print logo

Temasaker og nye artikler

Temasaker

 • Jordbruksrevolusjon og sivilisasjoner

  Hvorfor ble Norge et jordbrukssamfunn i steinalderen? På grunn av matmangel? Fordi eliten vant støtte hos folk gjennom å gi kjøtt og alkohol? Flere teorier er diskutert av arkeologer. Det vi vet er at de første bøndene i Norge var innvandrere. Og at jordbruket møtte motstand av fangstfolk.

 • 1413_b_1 Det norske samfunnet rundt 1814

  I Norge ble 1800-tallet potetens århundre like mye som frihetens og folkestyrets. 1814 er et viktig merkeår, og 17. mai en viktig symboldato. Men i dagliglivet og for folk flest kan vi likevel si poteten førte til større endringer enn Grunnloven.

 • 1520_b_4_barnetog_slottet_1906 17. mai – feiring av grunn­lov, fred og frihet

  17. mai: grunnlovsdagen og nasjonaldagen med fokus på tog av barn og ikke våpen, feires for sitt folkestyre, frihet og fred. Kan nordmenn ta æren for å ha vært et frihets­ønskende folk - eller var friheten et resultat av politisk maktspill?

 • 1703_b_3 Kvardagslivet i Noreg under andre verdskrig

  Etter at kampane som følgde den tyske invasjonen 9. april 1940 stilna, vende folk stort sett tilbake til kvardagslivet att. For dei aller fleste vart dette ein annleis kvardag.

 • 1934_b_1 Hundreårsjubileum for samenes første landsmøte

  For hundre år siden startet samene å organisere seg politisk for alvor. De kjempet mot en fornorskingspolitikk som truet samisk språk, kultur og samfunnsliv.

Se flere temasaker

Nye artikler

 • Mysteriet om postmesteren i Kragerø 19. okt. 2017 18:02

  I følge en lokal tradisjon, skal Christian Hansen Ernst, den såkalte “negerpostmesteren”, ha blitt stukket ned og drept på åpen gate i Kragerø natten til 17. august 1694. Ifølge historikere er det høyst usikkert om drapet faktisk fant sted.

 • Shetlands norrøne identitet og historie 18. okt. 2017 16:05

  Når man ankommer Shetland, er det ingen tvil om at man har kommet til et sted med en sterk norrøn tilknytning der ord og uttrykk blir opprettholdt og forsterket i det daglige, for eksempel: « Whaar's du gyaan da day?» (Hvor skal du i dag?). Vikingreferanser er uløselig knyttet til shetlenderes selvforståelse og identitet.

 • Jernovnen som forandret hverdagslivet 18. okt. 2017 15:13

  En dødsårsak i vikingtid og middelalder var åpne ildsteder inne, som foruten død og helseplager, ga sot og trekk. Med jernovn ble det hygienisk, lyst og varmt i hjemmene.

 • Gjenreisningen av Finnmark og Nord-Troms etter 1945 30. aug. 2017 13:00

  «I sin brutale enkelthet er problemene følgende: Til en befolkning på 70 000 mennesker står det igjen hus til vel 10 000 mennesker.»

 • Måltider og politiske allianser i bronsealderen 8. aug. 2017 15:00

  Fra de tidligste tider og helt frem til i dag har det å sette seg ned å spise sammen vært en viktig sosial aktivitet, men kan måltidene også fortelle oss noe om hvordan forhistoriens mennesker drev politisk spill og alliansebygging?

Se flere tidligere publiserte artikler

Temaer for muntlig eksamen

 • Muntlig eksamen historie: demokrati

  Demokrati er både en styringsform og en ideologi. Med våre korte artikler som kilder kan du overraske sensor med kunnskap som ikke står i lærebøkene. Du kan hente bilder fra artiklene.

 • Muntlig eksamen historie: nasjonalisme

  Nasjonalisme er en politisk ideologi og en følelse av tilhørighet blant folk. Med våre korte troverdige artikler som kilder kan du overraske sensor med kunnskap som ikke står i lærebøkene.

 • Muntlig eksamen historie: verdenskrigene

  Læreplanmålet sier at du skal kunne redegjøre for årsaker til både første og andre verdenskrig, og drøfte virkningene av begge krigene. Her er det viktig å avgrense og velge én problemstilling. Om du ikke velger en norsk vinkling i problemstillingen, får du helt sikkert spørsmål om Norge. Skaff deg oversikt over Norge og verdenskrigene ved å lese våre troverdige artikler.