print logo

Temasaker og nye artikler

Tema

 • 1520_b_4_barnetog_slottet_1906 17. mai – feiring av grunn­lov, fred og frihet

  17. mai: grunnlovsdagen og nasjonaldagen med fokus på tog av barn og ikke våpen, feires for sitt folkestyre, frihet og fred. Kan nordmenn ta æren for å ha vært et frihets­ønskende folk - eller var friheten et resultat av politisk maktspill?

 • 1413_b_1 Det norske samfunnet rundt 1814

  I Norge ble 1800-tallet potetens århundre like mye som frihetens og folkestyrets. 1814 er et viktig merkeår, og 17. mai en viktig symboldato. Men i dagliglivet og for folk flest kan vi likevel si poteten førte til større endringer enn Grunnloven.

 • 1703_b_3 Kvardagslivet i Noreg under andre verdskrig

  Etter at kampane som følgde den tyske invasjonen 9. april 1940 stilna, vende folk stort sett tilbake til kvardagslivet att. For dei aller fleste vart dette ein annleis kvardag.

 • arbeideropptog-fauske-1898 1. mai: arbeiderbevegelsens dag

  Vi har samlet en del artikler om arbeidsliv og klasseforhold i anledning 1. mai, ­arbeider­bevegelsens dag.

 • 1.mai_oslo Likestilling, kjønn og rammene rundt livet

  8. mars-parolane rettar år etter år kritiske spørsmål til førestillinga om det likestilte Noreg. Mange hevdar at kjønnet du vert fødd med framleis set grenser for kva du kan gjere, kva du kan bli og kven du kan vere.

Se flere temasaker

Nye artikler

 • Reiselivs­bransjens merkevare­bygging av Norge 18. mai 2017 09:30

  Når «merkevaren» Norge markedsføres i den harde internasjonale konkurransen om turisme, brukes selvsagt norsk natur. Naturen og naturressursene har alltid vært et hovedargument for å reise til og i Norge. Men reiselivs­bransjen gir kanskje et for sterkt inntrykk av at å reise til Norge er å reise tilbake i tid.

 • Sættargjerden i Tønsberg 21. apr. 2017 16:00

  I middelalderen var kirken en mektig organisasjon som stadig havnet i maktkamper med kongene. Sættargjerden var en avtale mellom kongen og kirken i Norge som skulle forhindre dette. Den var ikke veldig vellykket.

 • Fargeeksplosjonen på 1700-tallet 31. mars 2017 12:00

  I 1794 kom det noe over 20 millioner meksikanske småkryp til Christiania. De farget, bokstavelig talt, byen rød.

 • Vikingtidens kvinner og menn 17. mars 2017 10:00

  Hva betød det å være kvinne eller mann i vikingtiden? Hvor strenge var kjønnsrollene folk hadde å forholde seg til?

 • Bevis i middelalderens rettssystem 17. feb. 2017 09:00

  Var du anklaget for å ha begått et lovbrudd i middelalderen var du ikke uskyldig, men skyldig til det motsatte var bevist. Ansvaret for å bevise din uskyld lå på deg selv. Men hvordan gjorde du det?

Se flere tidligere publiserte artikler